• Infectieprotocollen

  • Om de effecten van gewasbeschermingsmiddelen aan te tonen wordt vaak kunstmatige infectie toegepast. Hiervoor heeft Proeftuin Zwaagdijk in de loop der jaren veel protocollen ontwikkeld. En nog steeds worden protocollen aangepast of worden nieuwe protocollen ontwikkeld.
    Om zo flexibel mogelijk te zijn heeft Proeftuin Zwaagdijk veel soorten schimmels zelf op voorraad op planten of bijvoorbeeld in petrischalen. Maar ook veel soorten insecten worden in stand gehouden en zodra een proef gaat starten vermeerderd.