• Van begin 2010 tot juli 2012 hebben Horti Hydro cultures, COR BV en Quality Growers Holland het project deelbeproevingen witlofmechanisatie uitgevoerd. Het doel was het ontwikkelen van automatiseringen en robotiseringen voor de witlofteelt zodat in de toekomst marktgerichter en duurzamer geproduceerd kan worden. Het project werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van EL&ampI, via de regeling samenwerking bij innovatie, Rabobank Projectenfonds en Interpolis Agro. Inmiddels is het project afgerond.

  Het project was onderverdeeld in vier deelbeproevingen aansluitend op het teeltproces, namelijk de deelbeproeving teeltsysteem, inzetten, oogsten en verpakken. Proeftuin Zwaagdijk was verantwoordelijk voor de procesbegeleiding. In het project werden in samenwerking met diverse techneuten uitgebreid testen gedaan naar innovatieve automatiseringen voor de witlofteelt.   Er werd o.a. samengewerkt met Rolan Robotics,  ProQopt, SDF, Bercomex, ZTI mechatronics, WageningenUR, Van Zaal totaaltechniek, Viscon BV, Jentjes en KPI.  De ontwikkeling richtte zich op een nieuw teeltsysteem, het gebruik van beeldherkenning met vision en rÃ?¶ntgen, robottechniek en verpakkingsystemen.  Al jarenlang wordt in houten bakken geteeld van ruim een vierkante meter. In de deelbeproeving teeltsysteem zijn de samenwerkende partijen opzoek gegaan naar een logistiek efficienter teeltsysteem. In samenwerking met Van Zaal Totaal Techniek en Proeftuin Zwaagdijk zijn de mogelijkheden om te telen in grotere teelteenheden onderzocht zoals in de glastuinbouw. Daarbij was belangrijk dat het oogstresultaat minimaal gelijk was aan de huidige situatie. De resultaten waren zeer perspectiefvol.

  Het onderdeel beeldherkenning met vision en rÃ?¶ntgen bleek complexer dan gedacht. De diversiteit aan witlofwortelen (vertakt, te kort, te lang, blind, met of zonder loof) maakt dat de koppeling van cameras en software in de deelbeproeving inzetten  nog niet haalbaar is. Zelfs na intensief samenwerken met Wageningen Universiteit werden tot nu toe geen doorslaggevende oplossingen gevonden. Indien de stand van de techniek in de loop der jaren vooruitgang boekt dan is op dit gebied winst te behalen. Met name op het onderdeel rÃ?¶ntgen en vision is ontwikkeling mogelijk. Ook is in de rassenveredeling winst te behalen. Indien rassen uniformere pennen en kroppen geven dan is visionherkenning makkelijker.

  In de deelbeproeving oogsten is men op zoek gegaan naar de juiste beeldherkenningscamera en -software om het snijpunt te herkennen. Ook op dit punt is intensief samengewerkt met specialisten en kennisinstellingen en veel kennis gegenereerd. Echter de ultieme oplossing bleef tot nu toe uit. Wel is succesvol een voor de witlof nieuwe snijmethoden getest. Met een watersnijder bleek zonder schade een krop afgesneden te kunnen worden.

   

  In de deelbeproeving verpakken is samengewerkt met Viscon B.V., Jentjes en Rolan Robotics. Allen hebben zij een innovatief verpakkingsysteem voor witlof ontworpen en op kleine schaal getest. Met de systemen verwachten zij aanzienlijke efficiëntie te kunnen behalen. Strikte voorwaarde was dat de systemen ongevoelig voor storing en onderhoud zijn.

  Een aantal ontwikkelde technieken in het project kunnen de witloftelers gaan toepassen op de bedrijven. De verwachte efficiëntieslag bleef echter uit vanwege de complexiteit om met vision zon grote diversiteit aan pennen en kroppen te beoordelen. Als gevolg van het project heeft robotisering in de tuinbouw een grote stap voorwaarts gezet. De ontwikkelde technieken in het project zijn in diverse gewassen en sectoren te gebruiken. De samenwerkende partijen verwachten daarom op korte termijn spin offs van het project in de agrarische sector.


Witloftelers ronden deelbeproevingen automatisering af