• Wantsenonderzoek in knolselderij

    Wantsen kunnen in bepaalde gebieden in Nederland ernstige schade veroorzaken in de teelt van knolselderij. De Knolselderij telersvereniging Nederland heeft zich daarom ingezet voor het project “Duurzame gewasbescherming bladgewassen” en gevraagd om onderzoek naar deze plaag. In twee proeven wordt gekeken naar de effectiviteit van een aantal laag risico middelen en naar de rasbestendigheid tegen wantsen.

    Samen met de Groene vlieg/HLB werken we aan verbetering van monitoring van wantsen in knolselderij. De Groene vlieg/HLB bepaalt de wantsendruk in het perceel met twee verschillende vangmethoden. Proeftuin Zwaagdijk bepaalt het aantal aanwezige wantsen in het gewas. Zo valideren we de monitoringsmethoden. Op dit moment is zowel het aantal gemonitorde wantsen als het aantal wantsen dat in het gewas is gevonden, zeer laag.

    Met dit onderzoek geven we de telers handvatten voor het beheersen van wantsen in knolselderij volgens de IPM methode: preventie (rassen), monitoring, inzet van laag risico / niet chemische middelen als er een drempelwaarde wordt overschreden.

     

Wantsenonderzoek in knolselderij