• Voortgang De Groene Tulp
    De toekomstbestendigheid van de tulpenteelt vergroten, door de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verkleinen. Dat is het doel van het project ‘De Groene Tulp’. Het afgelopen jaar is het project van start gegaan.

    Doordat steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen en de maatschappelijk druk op het gebruik van deze middelen toeneemt, is de zoektocht naar alternatieven van groot belang. In het najaar van 2018 zijn teeltproeven op zowel op zand- en kleigrond aangelegd met betrekking tot grondverbetering, bol- en gewasbehandeling.
    Er zijn/worden behandelingen uitgevoerd met biologische varianten aangevuld met plantversterkers tot volledig chemische behandelingen en alles daartussen. Zo is onder meer een vuurproef (Botrytis tulipae) aangelegd met o.a. een beslissingsondersteunend systeem (BOS), experimentele en groene middelen in vergelijking met een honderd procent chemische behandeling. In ‘Jan Seignette’ en ‘Strong Gold’ wordt het systeemonderzoek getest (onkruid, bol- en gewasbehandeling). Tot slot is er een proef met bolontsmetting in ‘Leen van der Mark’ en ‘Pallada’. De komende zomer worden wordt de waarde van diverse groenbemesters in het onderzoek meegenomen.

Voortgang De Groene Tulp