• De Groene Tulp

  Het project ‘De groene tulp’ zet zich in voor de verduurzaming van de bloembollenteelt door minder afhankelijk te zijn van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het project kenmerkt zich door collectiviteit middels participatie vanuit de gehele bloembollensector en toeleveranciers. Met veel expertise wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe duurzame teeltstrategiën met de focus op plantgezondheid en natuurlijk kapitaal. Door het inkrimpen van het pakket gewasbeschermingsmiddelen is de verwachting dat het aantal beschikbare middelen de komende jaren fors zal afnemen. Ook kampt het bloembollenvak met de nodige maatschappelijk weerstand waardoor de druk om anders te gaan telen toeneemt.

  Botrytis tulipae

  In dit project wordt gekeken of het mogelijk is om met een reductie van het aandeel gewasbeschermingsmiddelen kwalitatief goede tulpen te telen De voornaamste doelen zijn om Botrytis tulipae (‘vuur’) en Fusarium oxysporum (‘zuur’) beheersbaar te houden en daarnaast wordt gekeken wat voor rol het hele teeltsysteem speelt bij de productie van tulpen (bemesting, groenbemesting, gewasbescherming enz.). De virusproblematiek is in een ander programma ondergebracht.

  Afgelopen jaar zijn de eerste proeven uitgevoerd en inmiddels zijn de bollen voor het 2e seizoen geplant.

  Afgelopen jaar zijn de eerste proeven uitgevoerd en inmiddels zijn de bollen voor het 2e seizoen geplant. Na 1 jaar is het voorbarig om al conclusies te trekken en kan uitsluitend een trend worden weergegeven. Bij de beheersing van Botrytis tulipae was het een groeiseizoen met lage infectiedruk. Dit resulteerde in een verlaging van hoeveelheid actieve stof inzet zonder gevolgen voor de opbrengst. Ook de biologische varianten presteerden hierbij naar behoren.

  Fusarium oxysporum

  Bij de proeven waarbij de nadruk lag bij het beperken van Fusarium oxysporum was percentage aangetaste bollen bij de niet behandelde tulpen gemiddeld tot hoog. De nieuwe techniek waarbij de gewasbeschermingsmiddelen door middel van een filmcoating op de bol aangebracht worden had goed voldaan. Het grote voordeel van bolcoating ten opzichte van de traditionele toepassing is dat deze volledig emissieloos is. Daarnaast is nog gekeken of het zinvol is om de bollen voorafgaand de bolontsmetting te desinfecteren met o.a. ECA-water of ozon. Hierbij kan worden gemeld dat beide toepassingen effectief waren en wordt er met verwachting uitgekeken naar de resultaten van het 2e seizoen.

  De komende maanden wordt het project verder toegelicht op diverse bijeenkomsten zoals een workshop op de Dag van de Tulp. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.degroenetulp.com

   

   

De Groene Tulp