• Teeltsystemen (teelt op water)

 • De teelt op water is een prioriteit van Proeftuin Zwaagdijk. Ondersteund door een jarenlange ervaring in de ontwikkeling van de witloftrek en de tulpenbroei op water wordt deze teeltwijze intensief in diverse  groenten, kruiden en sierteeltgewassen beproefd. 

  De belangrijkste technieken zijn de drijvende teelt (DFT: Deep Flow Technique) en de teelt op goten (NFT: Nutrient Film Technique).

  Faciliteiten

  In Zwaagdijk beschikt de proeftuin o.a. over 27 onbedekte bassins en 9 bedekte bassins (tunnel) voor onderzoek in de drijvende teelt. Voor onderzoek met de drijvende teelt in kassen beschikken we over bassins die eenvoudig op- en af te bouwen zijn. Het is dus mogelijk om onderzoek te doen onder de meest uiteenlopende omstandigheden, variërend van een onbedekte teelt tot een verwarmde en belichte teelt waarbij we elke gewenste daglengte met behulp van verduisteringsschermen kunnen realiseren. 

  Ook proeven met daglichtloze teelt – onder LED-verlichting – behoren tot de mogelijkheden. 

  Voor onderzoek naar de teelt op goten beschikken we over een flexibel systeem. Zowel buiten als in de kas kunnen we in korte tijd elk gewenst gotensysteem opbouwen en in gebruik nemen.

  Voor wat betreft de drijvende teelt kunnen we naast op maat gemaakte EPS (‘Tempex’) drijvers elke andere gewenste drijver – prototype dan wel een op commerciële schaal gebruikte drijver – gebruiken.

  Parameters zoals EC, pH, watertemperatuur, samenstelling van de voedingsoplossing, beluchting, circulatie, beregening, ontsmetting, bescherming tegen wind en waterdiepte zijn per bassin te beproeven.

  Onderzoek

  De faciliteiten bieden de mogelijkheden voor onderzoek aan een breed scala aan onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:

  • Bemesting
  • Effecten van beluchting (zuurstofverrijking) en circulatie□ Watertemperatuur
  • Drijvers
  • Opkweekmedia
  • Teeltstrategieën
  • Ziektes en plagen
  • Residu gewasbeschermingsmiddelen
  • Plantdichtheden
  • Biologische producten
  • Rassen
  • Productkwaliteit
  • Combinatie van plantenteelt en visproductie (Aquaponics)

  Demonstratie

  Naast onderzoek is het uiteraard ook mogelijk om beproefde teeltsystemen – zowel drijvend als op goten – te demonstreren. 

  De proeven met de teelt op water kunnen rekenen op veel belangstelling, zowel uit de sector als daarbuiten.