• Veredelaars en telers volgen cursus Hydroponics in High Tech Tuinbouw

    In de afgelopen weken gaven Proeftuin Zwaagdijk en HAS Den Bosch samen een cursus waarin de teelt op water (hydroponics) in bedekte teelten en onder daglicht-loze omstandigheden centraal stond. Deze nieuwe cursus is een voor de hand liggend vervolg op de cursus ‘Telen zonder Daglicht’ die HAS Den Bosch aanbiedt.

    De cursus is zeer divers: naast teeltsystemen is er aandacht voor bemesting, plantenfysiologie, belichting en gewasbescherming. Een practicum maakt voor de plant belangrijke processen zoals osmose en verdamping inzichtelijk. De praktische toepassing wordt tijdens een bedrijfsexcursie toegelicht en een gastspreker schetst de toepassing van deze productiemethoden wereldwijd.

    Gedurende de cursus wordt in een van LED-lampen voorziene cel een proef uitgevoerd op een drijvend teeltsysteem. De cursisten bepalen in belangrijke mate het doel van de proef. Zo werd in de nu afgeronde  cursus de invloed van verschillende lichtspectra en bemesting op de ontwikkeling van rand in sla onderzocht.

    De deelnemersgroep bestond voor een belangrijk deel uit telers en uit medewerkers van veredelingsbedrijven.

Veredelaars en telers volgen cursus Hydroponics in High Tech Tuinbouw