• Veelzijdig onderzoek in akkerbouw buiten het teeltseizoen
  Proeftuin Zwaagdijk is aan het experimenteren met proeven in bakken. Tot dusver zijn de resultaten hiervan veelbelovend. Het gaat om bakken die uitermate geschikt zijn voor veelzijdig onderzoek.

  Om het onderzoek in het najaar en de winter op een moment uit te voeren dat er op het veld geen gewassen meer aanwezig zijn, is er voor gekozen om diverse proeven op kleine schaal in bakken uit te voeren. Hierin kan geplant worden in schone grond of geïnfecteerde grond. Afhankelijk van de proef kunnen de zaden/plantjes ook in de kas worden opgekweekt, om deze later uit te planten in de bakken. Er kunnen meerdere behandelingen uitgevoerd worden met 4 herhalingen. De bakken zorgen voor een goede scheiding tussen de verschillende behandelingen, dus resultaat van de behandelingen is op deze manier duidelijk te onderscheiden. De eerste resultaten kunnen dan in het voorjaar al bekend zijn.  Wel gaat het hier om proeven die uitgevoerd kunnen worden bij jonge planten. Onkruidbestrijdingsproeven en slakkenproeven worden al uitgevoerd, maar er zijn ook tal van andere opties zoals wortelstimulering en screeningsonderzoek.

  Het voordeel is dat de bakken zowel binnen als buiten geplaatst kunnen worden. Zo kunnen proeven buiten uitgevoerd worden onder extreme weersomstandigheden om stress situaties van gewassen na te bootsen, en binnen onder meer gecontroleerde omstandigheden met de ideale groeiomstandigheden.

  Proefopzet binnen

  Proefopzet buiten

   

Veelzijdig onderzoek in akkerbouw buiten het teeltseizoen