• Veelbelovende onderzoeksresultaten inhoudsstoffen sla geteeld op water

  De teelt op water biedt veel mogelijkheden de groei en ontwikkeling van planten te sturen bijvoorbeeld door de bemesting en de temperatuur van de voedingsoplossing.

  Zo kan mogelijk ook een positieve invloed worden uitgeoefend op de concentraties waardevolle inhoudsstoffen in sla waardoor het product een meerwaarde heeft in vergelijking met in de grond geteelde sla. Bij inhoudsstoffen kan worden gedacht aan mineralen, vitamines, antioxidanten en smaakstoffen.

  In een eerste proef heeft Proeftuin Zwaagdijk onderzoek gedaan naar een aantal voor de mens essentiële mineralen, namelijk seleen en chroom. Deze mineralen maken geen onderdeel uit van de bemesting van planten omdat ze niet essentieel zijn voor de groei en ontwikkeling van planten.
  Mogelijk kunnen ze echter wel worden opgenomen door planten bestemd voor de consumptie en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de voeding van mensen.

  In de proef zijn een aantal geselecteerde producten toegevoegd aan het voedingswater en aan de grond van één van de grondreferenties (teelt op zandgrond in potten). Een tweede grondreferentie (teelt op kleigrond in potten) maakte ook onderdeel uit van de proef maar aan dit medium zijn de producten niet toegevoegd.
  Onderstaande tabel toont de resultaten van de gewasanalyses die na de oogst zijn uitgevoerd.
  Indien geen concentratie is vermeld betekent dit dat de waarde onder de bepalingsgrens lag (bij Seleen en chroom resp. 0,020 en 0,1 mg/kg).

   

   

   

   

   

  In deze proef werd alleen een aantoonbare concentratie seleen gevonden in het object waarbij op water werd geteeld waaraan de producten waren toegevoegd. Het toevoegen van de producten aan water leidde er ook toe dat in tegenstelling tot de referentie water, de referentie zand en de met de producten verrijkte zandgrond wel een aantoonbare concentratie chroom kon worden gemeten.

  Het blijkt dus mogelijk te zijn sla te verrijken met een aantal voor de mens essentiële mineralen, en het onderzoek wordt dan ook vervolgd.

Veelbelovende onderzoeksresultaten inhoudsstoffen sla geteeld op water