• De schimmel Microdochium panattonianum veroorzaakt in sla en andijvie o.a. gaten in het blad en wordt daarom ook wel hagelschotziekte genoemd. De ziekte komt wereldwijd voor en kan forse schade aanrichten. In de vollegrondsteelt van sla en andijvie in Nederland komt de ziekte niet vaak voor maar als dit wel het geval is kunnen plantingen onverkoopbaar worden. Gebleken is dat in de drijvende teelt van sla op water een verhoogde kans op hagelschotziekte bestaat.
    Waarom dit zo is, is nog niet duidelijk.
    Een mogelijk verklaring wordt gezocht in het (micro-)klimaat net boven de drijvers.
    Proeftuin Zwaagdijk doet proeven om de oorzaak van het verhoogde kans op hagelschot te achterhalen om daarmee ook teelttechnisch maatregelen te ontwikkelen om aantastingen te voorkomen.Veel aandacht voor Hagelschotziekte in drijvende teelt sla