• Met uitstekend weer bezochten ruim 300 mensen donderdag 18 juli een unieke open dag akkerbouw bij Proefboerderij Oostwaardhoeve. De open dag werd georganiseerd in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk en LTO Noord. Specialisten van meer dan dertig fabrikanten, handelsbedrijven en zaadbedrijven gaven ’s avonds toelichting aan telers bij hun praktijkproeven in allerlei akkerbouwgewassen.’s Middags maakte specialisten van handelsbedrijven in gewasbeschermingsmiddelen en bemesting al een rondgang langs onderzoek van fabrikanten.

    Op het proefveld werd een breed scale aan actuele onderwerpen aangesneden. Bemestingsleveranciers lieten in hun proeven de laatste ontwikkelingen zien in duurzame bemestingsstrategieën in uien, peen, wintertarwe en natuurlijk aardappel. De zaadindustrie gaf tekst en uitleg bij rassenproeven in suikerbieten en uien. De gewasbeschermingsindustrie toonde proeven met aaltjesbestrijding, virusbeperking, onkruidbestrijding en kiemremming. In peen werd een proef met biologische bestrijding van Cavity Spot toegelicht. Ook werden groenbemesters gedemonstreerd. Naast de proeven toonde loonwerkers uit de omgeving Wieringermeer hun nieuwste machines als het gaat om zaaien, oogsten en bemesten.

    Verder werd tijdens de open dag een spuitlicentiebijeenkomst georganiseerd voor telers. Altic gaf in het kader hiervan een lezing over een bodemscan en variabele toepassing van bodemherbiciden en poten op variabele afstand. Daarnaast gaf Agrovision een presentatie over GEWIS, betrouwbare bestrijding door keuze van het juiste spuittijdstip. Kortom voor ieder wat wils tijdens deze open dag.

Unieke akkerbouw avond bij Proefboerderij Oostwaardhoeve meer dan geslaagd