• UITNODIGING
  Open middag tulp Creil 24 mei

  Geachte bollenteler,

  Op woensdag 24 mei 2017 vindt een open middag tulp plaats met een breed programma speciaal over precisielandbouw en duurzame teelt in de Noordoostpolder. De open middag zal plaatsvinden in Creil aan het Wrakkenpad 2 van 13:00 uur tot 17:00 uur. Bij deze willen wij u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. U kunt verwachten dat wij een aantal interessante handvaten meegeven om tot een duurzamere teelt te komen.

  13:00 uur  – 13:15 uur  Ontvangst
  Om 13:00 uur verwelkomen wij u in het gebouw ‘Groot Vertroue’ met een kop koffie en wat lekkers. Bezoekers die voor verlenging van de spuitlicentie komen, kunnen zich ter plekke inschrijven.

  13:15 uur – 13:45 uur   Lezing Forward Farming Bayer CropScience
  Om 13:15 uur trapt Michel Jansen van Bayer Cropscience af met een lezing over precisielandbouw – Forward Farming. Hij zal het gaan hebben over wat vergroening inhoud. Dat vergroening niet alleen het schrappen van chemische oplossingen betekent. Innovatie in technologie en biologische en chemische oplossingen zullen leiden tot vergroening op de vierkante meter in plaats van het hele perceel.

  13:45 uur – 14:15 uur  Agrifirm, Profytodsd en Ten Brinke
  Vervolgens zullen Agrifirm, Profytodsd en Ten Brinke elk een presentatie geven met de volgende onderwerpen:
  – Agrifirm (Jonne van der Hulst):
  Akkerweb brengt alle perceelinformatie bij elkaar in een centraal geo-platform en dat is uniek! Het resultaat: optimalisatie van de teelt op ieder perceel.
  – Ten Brinke (Wouter Ten Brinke):
  Precisielandbouw is een middel om nauwkeuriger en beter te sturen op o.a bemesting met als doel een beter kwaliteit tulp te
  oogsten. Uitgangspunt is een goede teeltregistratie. Pas dan is het mogelijk om op basis van de juiste voorkennis de juiste beslissingen te nemen.
  – Profytodsd (Minne Sijtsma):
  Profytodsd zal enkele praktijkdemo’s behandelen. Hierbij is de insteek: meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen inzetten die het bodemleven bevorderen en op een groene manier ziekten en plagen bestrijden.

  Adres: Gebouw ‘Groot Vertroue’, hoek Wrakkenpad/Wrakkenweg 2, Creil

  14:30 uur – 17:00 uur  Rondgang proefveld
  Om 14:30 uur gaat u het veld op. Specialisten geven toelichting bij hun proeven:
  – Invloed van onkruidbestrijdingsmiddelen uit de voorvrucht (Agrifirm)
  – Virusbeperking en zuurbestrijding (Profytodsd)
  – Beperking TVX virus (Proeftuin Zwaagdijk)

  Schoon Erf Schone Sloot – KAVB  
  KAVB stimuleert samen met waterschap Zuiderzeeland om deel te nemen aan het project Schoon Erf Schone Sloot. Doel is om emissies (nog) beter te beperken en daardoor de kwaliteit van bodem- en oppervlaktewater te verbeteren. Zonder verdere emissiebeperking zullen middelen gaan verdwijnen. Informatie (en aanmelding) tijdens deze middag.

  Adres: Creilerpad 15/1, Creil

  Spuitlicentieverlenging
  Deze middag kan mee tellen voor de verlenging van de spuitlicentie (thema teelt). U dient dan om 13.00 uur aanwezig te zijn en minimaal 3 uur te blijven. De kosten, verrekening achteraf, bedragen €45 ex. BTW.  Vergeet niet uw licentiepas mee te nemen en let op dat deze geldig is!

  Wij hopen u 24 mei te mogen verwelkomen!

   

  Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uitnodiging open middag tulp Creil