• Open dag akkerbouw
  Proeftuin Zwaagdijk 

  Beste relatie,

  Op 19 juli vindt de akkerbouw innovatieavond plaats bij het onderzoeksplatform akkerbouw van Proeftuin Zwaagdijk in de Wieringermeer (locatie Loonbedrijf Sturm-Jacobs). Samen met mede-initiatiefnemer LTO Noord is een programma opgezet voor akkerbouwers uit heel Nederland.

  Programma Toekomst van gewasbescherming in akkerbouw onderwerp innovatieavond
  Centraal deze avond staat het wegvallen van chemische gewasbescherming en de alternatieven die daarvoor in de plaats komen. Twee boeiende sprekers uit de gewasbeschermingsindustrie vertellen over de mogelijkheden die zij zien en lichten hun middelenpakket toe.
  Daarnaast zijn specialisten van ruim vijftien fabrikanten, handelsbedrijven en zaadbedrijven zijn aanwezig om praktijkproeven toe te lichten.

  Lezingen Bayer Crop Science en Syngenta Crop Protection
  Voor aanvang van de rondleidingen op het veld vinden lezingen plaats over de veranderingen in de akkerbouw. Welke middelen vallen weg, zijn er alternatieven en hoe komt de toekomst er (mogelijk) uit te zien? Allemaal vragen waar deze avond antwoord op wordt gegeven. Sprekers zijn Jolanda Wijsmüller van Bayer Crop Science en René Huijsmans van Syngenta Crop Protection. Tijdens de lezingen zal aan de orde komen over welke type middelen we het hebben als we over groene middelen hebben en hoe we ze in kunnen zetten met behoud van kwaliteit en opbrengst. Tevens wordt het onderwerp zaaizaadbehandelingen in o.a. suikerbieten aangesneden. Komend jaar vervalt het gebruik van Thiamethoxam als zaaizaadbehandeling. René Huijsmans ligt toe waar we nu staan en wat eventuele alternatieven zijn. Wilt u aan de lezingen deelnemen, dan is het belangrijk om aanwezig te zijn om 18:45 uur. Vol is vol. Aanmelden vooraf is mogelijk via onderstaande button.

  Onderzoek
  In aardappelen besteed Henk de Vries aandacht aan de knolsturing. Andere thema’s in aardappelen zijn o.a. droogtestress, Rhizoctonia, onkruidbestrijding en bemesting. Ook de bloembollentelers van NLG zijn aanwezig om een demo in groenbemesters toe te lichten. Zij vertellen over hun ervaring met groenbemesters in de bloembollenteelt, en hoe dat mogelijk toe te passen is in de akkerbouw. Daarnaast zijn er rassenproeven aangelegd in uien en suikerbieten.

  Programma
  18:30                    Ontvangst en inschrijven spuitlicentie
  19:00                    Start programma met lezingen
  20:30                    Pauze
  20:45                    Start rondgang proefveld
  22:00                    Afsluiting met een hapje en drankje

  Spuitlicentieverlenging
  Deze avond kan meetellen voor spuitlicentieverlenging, thema teelt. U dient de lezingen bij te wonen (start 19.00 uur) en deel te nemen aan de rondleidingen langs de proeven. U zult minimaal drie uur aanwezig moeten zijn voor spuitlicentieverlenging. De kosten bedragen €45,- (ex. BTW) en worden achteraf gefactureerd. Vooraf opgeven wordt aangeraden, vol is vol. Vergeet niet uw licentiepas mee te nemen en let erop dat deze geldig is.

  Contact
  Neem voor meer informatie contact op met Proeftuin Zwaagdijk via 0228-56 31 64.

  Adres open dag
  Medemblikkerweg 13
  1775 SC Wieringerwerf

  Wij hopen u te mogen verwelkomen op 19 juli!

  Namens Proeftuin Zwaagdijk

  Inschrijfformulier

  Voornaam*


  Achternaam*


  Spuitlicentie nummer*


  Geboortedatum*
  - -  Factuuradres

  Bedrijfsnaam


  Adres en huisnummer*


  Postcode*


  Plaats*


  Uw e-mail adres*


  Uw telefoon nummer*  * = verplicht veld


   

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

Uitnodiging open dag akkerbouw Proeftuin Zwaagdijk