• Op 19 mei organiseert Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met Agrifirm Plant een open middag voorjaarsbloeiers bij het gezamenlijk proefveld Floratuin Julianadorp. Naast de lopende proeven met tulp, hyacint en narcis worden er twee lezingen gehouden. Deze dag vormt het startschot van drie open dagen in de kerngebieden van bloembollen: Noordelijk Zandgebied, West-Friesland en de Noordoostpolder. 
          
  Door wettelijke veranderingen en nieuwe trends is het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen continu in beweging. Belangrijk doel is met minder of duurzamere hulpmiddelen een beter resultaat halen. De organiserende partijen doen voortdurend proeven om het huidige en toekomstige pakket te toetsen. Tijdens de open dagen kunnen telers hiervan kennis nemen en bijpraten met vakgenoten.

  Proefveld
  Tijdens de open dag in Julianadorp zijn meerdere proeven te bezichtigen van Agrifirm Plant en een proef in opdracht van de KAVB. Agrifirm Plant test rijenbemesting met fosfaat meststoffen. Gerichte rijenbemesting moet een besparing opleveren. Essentieel is dat hetzelfde teeltresultaat behaald kan worden als een bij een gangbare volvelds toepassing. Ook wordt het effect van calcium toepassing onderzocht op de kwaliteit en opbrengst van de bollen.

  Speciale aandacht is er voor de kookproeven tegen tulpenstengelaaltje. Uit onderzoek is eerder gebleken dat tulpenbollen, mits er genoeg voorwarmte wordt gegeven, tegen een warmwaterbehandeling van 48Ã?°C kunnen. Met de kookproef, waarvoor een groot aantal cultivars is ingezonden door telers, wordt getoond hoe verschillende cultivars reageren op de behandeling. Er zijn grote verschillen te zien tussen de cultivars. In de proeven is te zien welke cultivars wel en niet bestand zijn tegen de hoge temperaturen. 

  Omgaan met residuen
  Als aftrap van de open dag geeft Johan Kos, directeur van Proeftuin Zwaagdijk, een lezing over omgang met residuen van gewasbeschermingsmiddelen in bloembollen. Greenpeace heeft in het voorjaar 2014 bloembol- en knolproducten en tuinplanten in pot op residuen laten onderzoeken. Proeftuin Zwaagdijk heeft op verzoek van Anthos eveneens een breed scala aan residumonsters genomen in voorjaars- en zomerbloeiers. Johan Kos licht de achtergronden en opvallende zaken in dit onderzoek toe. Een vergelijking zal gemaakt worden met de vollegrondsgroentesector waar men in het kader van voedselveiligheid al langer met residuen omgaat.

  Lezing Cleanlight
  De tweede lezing gaat over de CleanLight UV techniek. Cleanlight UV kan ingezet worden ter bestrijding van schimmels, bacteriën en virussen op planten. Uit onderzoek is gebleken dat deze nieuwe techniek o.a. effectief is tegen PlAMV in lelies. Ook werd vastgesteld dat leliebollen veilig blootgesteld kunnen worden aan hoge concentraties Cleanlight UV. Agrifirm Plant heeft afgelopen jaar samen met Cleanlight gekeken of de techniek bruikbaar is in tulpenbollen. De praktijkervaringen zullen worden gepresenteerd.

  Spuitlicentieverlenging
  De open middag kan meetellen voor verlenging van de spuitlicentie (thema teelt). Voorwaarden zijn minimale aanwezigheid van 13:00 tot 16.00 uur, het bijwonen van de lezingen en rondleiding in groepjes langs de proeven. De kosten bedragen ââ??¬ 40,- ex. BTW (verrekening achteraf). Vergeet niet uw spuitlicentie mee te nemen!

  Locatie open dag: Floratuin Julianadorp
  Adres: Rijksweg 85, Julianadorp
  Tijd: 19 mei van 13.00 tot 17.00 uur

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

Toelichting nieuwe ontwikkelingen tijdens open dag Noordelijk Zandgebied