• TKI project ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’

 • Sinds juni 2014 loopt bij Proeftuin Zwaagdijk het project ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’. Dit project valt onder de PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en wordt gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en door private partijen. Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid ontwikkelt een structurele aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen
  Eén van de aandachtspunten binnen dit project is trips.
  Trips is één van de moeilijkst te bestrijden insecten in tal van teelten.
  Omdat larven en volwassen exemplaren vaak verscholen in de planten leven is het moeilijk om ze voldoende te raken wanneer wordt gespoten met groene of chemische middelen.
  De verpopping vind verscholen plaats en in grondgebonden teelten vaak in de grond.
  Naast directe schade door aanprikken van bloemen of vruchten en groeiremming, is trips bovendien een vector voor virussen.

  Om de effectiviteit van potentiele middelen te screenen op de mobiele stadia van trips wordt  een tox-test ontwikkeld waarmee de intrinsieke effectiviteit van middelen op een snelle en betrouwbare manier kan worden gescreend. Op dit moment zijn de eerste resultaten uit deze lab-proeven bekend en worden deze vergeleken met resultaten uit veldproeven om met de gemeten effectiviteit de praktische bruikbaarheid te voorspellen.

  Daarnaast wordt een ziektetoets ontwikkeld om op een betrouwbare manier de overdracht van virus door trips te meten.
  De doelstelling is om naast de gevoeligheid van planten en rassen voor trips, op een betrouwbare manier ook de gevoeligheid voor door trips overdraagbare virussen te bepalen.