• Op 2 november bezocht een groep broccoli telers proeven van Proeftuin Zwaagdijk ter bestrijding van schermrot. Schermrot is een groot probleem in de teelt van broccoli. Enkele weken voor de oogst kunnen Pseudomonas bacteriën onder relatief warme en vochtige omstandigheden het produkt onverkoopbaar maken. De Pseudomonas bacteriën komen van nature voor in de bodem en zorgen voor afbraakprocessen die in de bodem plaatsvinden. Het lastige is dat schermrotinfectie zich tijdens de oogst dikwijls nog niet toont terwijl vervolgens in het handelskanaal aantasting zichbaar wordt.Om in de toekomst schermrot te voorkomen heeft Proeftuin Zwaagdijk onderzoek uitgevoerd naar bestrijdingsmethoden. Dit onderzoek werd gefinancierd via de sector door Produktschap Tuinbouw.

    Er zijn twee proeven aangelegd waarin, naast de standaard bitterzout (115 kg/ha MicroTop B+Mn), middelen zijn opgenomen die de weerstand van de plant stimuleren en vitaler maken of het gewas ontsmetten. De proeven zijn aangelegd bij Proeftuin Zwaagdijk en in de praktijk. Het ras was Ironman. Vanaf schermvorming werden de middelen vier tot vijf maal wekelijks gespoten. Dat de aantasting in de laatste weken voor de oogst snel kan uitbreiden bleek duidelijk. Bij Proeftuin Zwaagdijk was 10 oktober (schermdiameter 10 cm) nog geen aantasting zichtbaar. Een week later was 40% aangetast en bij de oogst nog een week later 90%. Bij Maatschap Verdonk was 19 oktober nog geen schermrot te zien maar na een warme week had 25 oktober 88% van de onbehandelde schermen aantasting.

    Verschillende behandelingen verminderen de mate van aantasting. Hierbij kwam vaste bitterzout (MicroTop B+Mn vermindering met 25%) beter naar voren dan vloeibare bitterzout. Twee experimentele middelen verminderden bij Maatschap Verdonk het percentage aangetaste schermen met gemiddeld 20% in vergelijking met onbehandeld. Eén van de middelen was effectief maar daarbij werd verbranding waargenomen. Een combinatie van dit middel met Zwavel gaf de beste effectiviteit, namelijk 60%. Uit gewasanalyse van de schermen bleek dat de gehalten aan werkzame stof ruim onder de MRL’s bleven.

    Onder de zware infectiedruk gaven een aantal behandeling dus een bemoedigend resultaat wat de telers tevreden stemde. In de toekomst is het belangrijk na te gaan onder welke omstandigheden middelen verbranding aan de schermen geven. De vraag is hoe verbranding voorkomen kan worden. Daarnaast dient nog onderzocht te worden wanneer het beste begonnen kan worden met een spuitschema. Ook is het zinvol uit te zoeken waarom de vaste vorm van bitterzout effectiever naar voren kwam dan de vloeibare formulering.

    Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met Jan de Lange van Proeftuin Zwaagdijk.

Telers broccoli bezoeken proeven schermrot