• Spruitkoolplatform trekt aandacht
    Als we terugkijken op de verschillende platforms in 2016 dan is het spruitkoolplatform prima verlopen. Deze bezoekers kregen op 5 november proeven te zien die er prima bij stonden. Het spruitkoolplatform werd voor de eerste keer georganiseerd door een samenwerking van telers, Agrifirm, CZAV en Van Iperen. De proeven werden uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk bij spruitkooltelers VOF H. & C. Bos in Zevenhuizen. Veel producenten van gewasbeschermingsmiddelen participeerden in de proeven.

    De biovriendelijke insectenproef waarin zonder pyrethroïden en neonicotinoïden insecten werden bestreden kreeg ook in de pers ruime aandacht. Met toepassing van enkele nog experimentele middelen werden goede resultaten tegen de rupsen van het koolmotje, trips en late koolvlieg verkregen. De uitkomsten van een tripsproef uit Lelystad en de insectenproeven in Zevenhuizen versterken elkaar.
    Bij de enorme druk van het koolmotje kwam Tracer van de toegelaten middelen in spruitkool het sterkst naar voren. Alleen een experimenteel middel bleek als gewasbespuiting nog sterker. Een experimenteel middel had als trayplaat behandeling een vergelijkbare nevenwerking als Tracer tegen de rupsen van het koolmotje. De behandeling met Tracer had ook minder koolvlieg. Waarschijnlijk waren deze spruiten door minder rupsenvraat minder aantrekkelijk voor de koolvlieg. Twee experimentele middelen bleken ook een duidelijk effect tegen trips te hebben. Dit is heel belangrijk, want trips is in spruitkool met de huidige middelen niet goed te bestrijden.

    Door Van Iperen en CZAV werd het belang van bemesting op de kwaliteit van de spruiten onderstreept in twee uitgebreide proeven met het ras Gladius. Hierbij werd met name gelet op de effecten van kalium en calcium.
    Uit de grote opkomst van telers en andere belangstellenden bleek dat het spruitkoolplatform heel relevant is voor telers en participanten.

Spruitkoolplatform trekt aandacht