• Spruitkoolplatform


 • Al is de spruitenteelt dan een kleine teelt, er bleek voldoende energie te zijn om een spruitenplatform in te richten. Het spruitenplatform bevind zich in Zevenhuizen bij de gebroeders Bos. De uitvoering en het onderhoud van de diverse demo’s is dit jaar in handen van Proeftuin Zwaagdijk.

  Op het spruitenplatform is Light Leaf Spot één van de speerpunten. De toeleveranciers hebben in gezamenlijkheid een aantal bestrijdingsschema’s opgesteld vanuit het oogpunt de schade door Light Leaf Spot zoveel mogelijk te beperken. Afgelopen periode zijn de spruitenspecialisten van Agrifirm Plant, CZAV en Van Iperen regelmatig bij elkaar geweest om een goede invulling te geven aan een bestrijdingsschema van Light Leaf Spot op de spruitenboulevard.

  Bio vriendelijk
  Naast Light Leaf Spot komt ook groene gewasbescherming aan de orde. Insectenbestrijding met bio-vriendelijke middelen zonder neonicotinoïden en pyrethroïden liggen er in objecten waarbij ook natuurlijke vijanden onderdeel is. Deze objecten zijn aangelegd met collectieve financiering vanuit de spruitentelers door middel van kennisvouchers.

  Insecten en bemesting
  Ook trips en luizen worden op de spruitenboulevard onder de aandacht gebracht. DuPont, Belchim, BASF, Bayer, Syngenta, Dow, UPL en Modify hebben geïnvesteerd in verschillende objecten. Naast gewasbescherming komt ook bemesting uitgebreid aan de orde.

  Op het spruitenplatform wordt tweemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd.