• Samenwerking Seed Valley

 • In 2008 hebben de Noord-Hollandse zaadbedrijven en daaraan nauw verbonden bedrijven het centrum Seed Valley gestart. Hierbij wordt samengewerkt op het gebied van imago, onderwijs en kennis. Ook Proeftuin Zwaagdijk maakt deel uit van Seed Valley. Met Seed Valley wordt het gebied in Noord-Holland tussen Enkhuizen en Warmenhuizen bedoeld. In dit gebied zijn tientallen bedrijven gevestigd die zijn gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hoogwaardige zaden en plantaardig uitgangsmateriaal. Tot dit cluster behoren ook leveranciers van diensten en machines die specifiek zijn voor de zaadsector. Hier valt Proeftuin Zwaagdijk ook onder.

  Missie
  Missie van de samenwerking in Seed Valley is versterking van de economische positie en verankering van het cluster in Noord-Holland. Dat wil stichting Seed Valley bereiken door te investeren in haar imago, de instroom van vakbekwame arbeidskrachten, innovatie en kennisdeling. De bedrijven richten de gezamenlijke blik op de toekomst en willen Seed Valley neerzetten als een duurzame, vitale, hoogwaardige en innovatieve bedrijfstak, een boeiende sector om in te werken, met een grote bijdrage aan de economie, in een aantrekkelijke leefomgeving.

  Proeftuin Zwaagdijk
  Proeftuin Zwaagdijk is kennispartner van Seed Valley. Ons bedrijf faciliteert onderzoek, open dagen en bijeenkomsten. O.a. het doen van kiemproeven, gebruikswaarde onderzoek, ziekte- en gewasbeschermingsmiddelen onderzoek behoren tot ons dagelijks werk. Daarnaast legt Proeftuin Zwaagdijk ieder jaar voor een groot aantal zaadbedrijven de demonstratievelden aan. Kijk voor meer informatie op www.seedvalley.nl.

  Factsheet Seed Valley
  Onder het motto 'opinions are cheap, facts are valuable' heeft Seed Valley een geactualiseerde economische factsheet over het bedrijvencluster samengesteld: een beknopt totaalplaatje met cijfermatige trends van o.a. omzetcijfers en personeelsaantallen. Bekijk de factsheet hier.