• Naar een duurzame koolteelt II

  Dit project bouwt voort op de kennis die verkregen is in het project “Naar een duurzame koolteelt”, die in 2019 afliep. Er wordt gestreefd naar praktische handvatten voor implementatie van geïntegreerde gewasmanagement leidend tot reductie van het gebruik van de huidige gewasbeschermingsmiddelen door:
  a) de aanpak van de koolmot met behulp van feromonen,
  b) een gerichte aanpak van trips door middel van kennisontwikkeling op het gebied van moment van inductie van tripsschade, identificatie van schadelijke tripssoorten en lijnen en het bepalen van gevoeligheid van tripspopulaties voor een aantal contactmiddelen,
  c) optimaal benutten van aanwezige en geïntroduceerde natuurlijke vijanden,
  d) inzet van groene middelen (strategieën) en
  e) door gebruik te maken van weerbare rassen.

  Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (LNV). Binnen de Topsector werken RoDeKo, het spruitencollectief, Koppert, Pherobank, Van Iperen, Agrifirm Group, CZAV, Plantenkwekerij Gitzels, Beekenkamp Plants, Universiteit van Amsterdam, Proeftuin Zwaagdijk en het ministerie van LNV samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.

  KLIK HIER VOOR DE LIJST MET KOOLMOTWAARNEMINGEN

  NIEUWSBERICHTEN

  17 juli 2020 – Kennisontwikkeling ‘Naar een Duurzame Koolteelt II’

  In 2020 is het project Naar een duurzame koolteelt-2 gestart. Dit project richt zich op het, op duurzame wijze beheersen, van de plagen koolmot en trips in de sluitkool en in de spruitkool. Voor het beheersen van koolmot richten we ons dit jaar op kennisontwikkeling en op effectiviteitsproeven van middelen tegen koolmot.

  Dit jaar proberen we inzicht te krijgen in de overwinteringsmogelijkheden van de koolmot in Nederland door:
  1) op risicoplaatsen de koolmot te monitoren op plaatsen waarvan verwacht wordt dat de koolmot daar overwintert
  2) de DNA van koolmot in Nederland te vergelijken met de DNA van andere Europese landen. Bij overeenkomstige DNA van koolmot uit Zuid Europa, is de kans zeer groot dat de koolmot door middel van windmigratie vanuit het zuiden wordt aangevoerd.

  Met de kennis over de oorsprong van de eerste koolmotten per teeltjaar in Nederland kunnen we beter invulling geven aan het beheersen van koolmot met behulp van verwarringsferomoon.
  Kennisontwikkelingsproeven voor trips richten zich op het bepalen van het moment van invliegen van trips en op het moment van het ontstaan van schade. Hiermee kregen we meer inzicht in het juiste start moment voor het nemen van correctie maatregelen. Daarnaast richten we het onderzoek ook op het beter benutten van natuurlijke vijanden bij het beheersen van trips.


  17 juli 2020 – Proeven ‘Naar een Duurzame Koolteelt II

  Dit teeltjaar worden zeven proeven uitgevoerd op het Spruitkoolplatform in Mijnsheerenland; vijf proeven in opdracht van de spruitkoolcommissie en twee proeven in het kader van het project “Naar een duurzame koolteelt-2” (DKT-2). Waar de proef van de spruitkoolcommissie zich richt op het bepalen van de effectiviteit van combinaties van middelen tegen (alle) insecten (insecten proef en plantbehandelingsproef), richten de proeven van DKT-2 zich op het testen van enkelvoudige laag risico middelen tegen trips en rups. Daarnaast worden er voor de spruitkoolcommissie proeven uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen op slakken, bladluis en schimmels. Alle proeven, behalve de fungicideproef, zijn gestart. Midden juni werd een koolmotpiek gemeten, eind juni zijn alle proeven geteld.


  1 juli 2020 – koolmot-feromoonvallen

  Proeftuin Zwaagdijk heeft koolmot-feromoonvallen geplaatst op koolpercelen in Zwaagdijk Oost, Hauwert, Warmenhuizen, Dirkshorn, Middenmeer en in Mijnsheerenland. De eerste koolmot is gevangen in week 20 in Mijnsheerenland. Afgelopen week (22-6 / 28-6) zijn grote aantallen koolmotten waargenomen in alle geplaatste vallen. De eerste rupsen zijn in Mijnsheerenland in de week van 15-6 waargenomen. Deze week zijn er in Mijnsheerenland en in Dirkshorn koolmotrupsen waargenomen. De koolmotwaarneming zijn te vinden op https://www.proeftuinzwaagdijk.nl/projecten/naareenduurzamekoolteelt-2/koolmotwaarnemingen/.


  15 juni 2020 – trips in koolteelt

  Kan de natuur helpen bij het oplossen van het trips probleem in de koolteelt? Proeftuin Zwaagdijk, Universiteit van Amsterdam en IPM Impact verkennen in een proef wat het effect is van rundveedrijfmest en stro op de trips predatoren in de grond en op de grond. Met behulp van de tentjes weten we welke predatoren een (trips)hapje komen halen in de plant.

   


  12 juni 2020 – koolmot in de koolteelt

  Hoe voorkomen we in de toekomst schade door de koolmot in de koolteelt? Door het verspreiden van een overdosis aan vrouwelijk feromoon waardoor de koolmot mannetjes de vrouwtjes niet meer kunnen vinden. In een proef bepalen we welk feromoon de meeste mannetjes aantrekt. Op de foto ziet u de proef waarin drie verschillende feromonen worden getest op een spruitkoolperceel in Zeewolde. Bij de vlaggetjes staan de deltavallen met de feromonen. Dezelfde proef wordt ook uitgevoerd op een sluitkoolperceel in Warmenhuizen en op het spruitkoolplatform in Mijnsheerenland.

   


  8 mei 2020 – aanleg spruitkoolplatform

  Afgelopen week is het spruitkoolplatform 2020 aangelegd in Mijnsheerenland bij Fa. Kleijwegt LTB. Vanuit de spruitkoolcommissie liggen er 5 proeven en vanuit het project ‘Naar een duurzame koolteelt 2’ liggen er 2 proeven. De proeven richten zich op het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige teelt van spruitkool.

  Deze proef is onderdeel van de PPS “Naar een duurzame koolteelt-2” (DKT-2). Dit project wordt financieel ondersteund door de telerverenigingen RoDeKo, het spruitencollectief, Koppert, Agrifirm, CZAV, Van Iperen, Plantenkwekerijen Gitzels en Beekenkamp, Proeftuin Zwaagdijk en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (LNV). Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.

   


  14 mei 2020 – aanleg sluitkoolplatform

  Op het sluitkoolplatform worden deze weken de 12 proeven aangelegd die dit seizoen uitgevoerd worden. Op dit moment worden er greppels gegraven om (eventueel) overtallig regenwater later in het seizoen tegen te gaan.