• Projecten

 • Wekelijks komen telers en toeleveranciers uit de agrarische sector bij Proeftuin Zwaagdijk met ideeën over vernieuwing of verbetering van producten, diensten of processen. Oftewel vragen over innovatie. Innovatie kan plaatsvinden bij één ondernemer maar ook binnen bredere samenwerkingsverbanden. Het proces van innoveren omvat alle activiteiten gericht op vernieuwing. Dikwijls een moeilijk proces voor de ondernemers in de zin van tijd, geld en kwaliteit.

  Projectmanagement
  Proeftuin Zwaagdijk kan in innovatietrajecten ondersteunen door een projectleider of projectmanager aan te stellen die verantwoordelijk is voor het succesvol realiseren van een project. Een projectleider coördineert de projectmedewerkers en stuurt aan op het beoogde resultaat van het project, het projectmanagement. Anderzijds kan een projectmanager als secretaris van de projectgroep werken door zaken schriftelijk vast te leggen of de projectplanning te doen.

  Projectsubsidies
  Overheden en belangenorganisaties hebben budget beschikbaar voor innovaties in land- en tuinbouw. Proeftuin Zwaagdijk kan als intermediair ondersteunen bij het aanvragen van subsidies. Daarnaast kan Proeftuin Zwaagdijk het subsidietraject na goedkeuring begeleiden met projectleiding, administratie en rapportage.
  Een projectidee komt in aanmerking voor subsidie als het past binnen de prioriteiten in het beleid van de subsidiegever. Het project moet een innovatieve ontwikkeling betreffen. Naast innovatie zijn samenwerken en duurzaamheid voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De innovatiemissies van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal kunnen als leidraad worden genomen om te bepalen of uw idee subsidiewaardig is. De missies zijn samengevat:

  • Kringlooplandbouw
  • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
  • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
  • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
  • Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
  • Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, ook na 2100

  Proeftuin Zwaagdijk heeft ruimschoots ervaring met innovatieregelingen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bijvoorbeeld de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) met de instrumenten kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. Daarnaast EFRO subsidies of bijdrages van provincies, gemeenten en projectfondsen. Ook is Proeftuin Zwaagdijk betrokken bij Europese projecten mogelijk gemaakt met Europese regelingen als INTERREG of Horizon2020.