• Subsidies

 • Overheden en belangenorganisaties hebben budget beschikbaar voor innovaties in land- en tuinbouw. Proeftuin Zwaagdijk kan als intermediair ondersteunen bij het aanvragen van subsidies. Daarnaast kan Proeftuin Zwaagdijk het subsidietraject na goedkeuring begeleiden met projectleiding, administratie en rapportage.
  Een projectidee komt in aanmerking voor subsidie als het past binnen de prioriteiten in het beleid van de subsidiegever. Het project moet een innovatieve ontwikkeling betreffen. Naast innovatie zijn samenwerken en duurzaamheid voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De innovatiethema’s van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal kunnen als leidraad worden genomen om te bepalen of uw idee subsidiewaardig is. De thema’s zijn samengevat:

  • Meer en beter met minder
  • Gezondheid en welbevinden
  • Samenwerkende waardeketen
  • Voedselveiligheid en voedselzekerheid

  Proeftuin Zwaagdijk heeft ruimschoots ervaring met innovatieregelingen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bijvoorbeeld de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) met de instrumenten kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. Daarnaast EFRO subsidies of bijdrages van provincies, gemeenten en projectfondsen. Ook is Proeftuin Zwaagdijk betrokken bij Europese projecten mogelijk gemaakt met Europese regelingen als INTERREG of Horizon2020.