• Projectleiding

  • Wekelijks komen telers en toeleveranciers uit de agrarische sector bij Proeftuin Zwaagdijk met ideeën over vernieuwing of verbetering van producten, diensten of processen. Oftewel vragen over innovatie. Innovatie kan plaatsvinden bij één ondernemer maar ook binnen bredere samenwerkingsverbanden. Het proces van innoveren omvat alle activiteiten gericht op vernieuwing. Dikwijls een moeilijk proces voor de ondernemers in de zin van tijd, geld en kwaliteit.

    Projectmanagement
    Proeftuin Zwaagdijk kan in innovatietrajecten ondersteunen door een projectleider of projectmanager aan te stellen die verantwoordelijk is voor het succesvol realiseren van een project. Een projectleider coördineert de projectmedewerkers en stuurt aan op het beoogde resultaat van het project, het projectmanagement. Anderzijds kan een projectmanager als secretaris van de projectgroep werken door zaken schriftelijk vast te leggen of de projectplanning te doen.