• Proeven speciaal opgezet voor de Gewasbeschermingsdagen in april

  Ondanks dat de gewasbeschermingsdagen die voor april dit jaar gepland stonden niet doorgaan, staan er in de onderzoekkas van het World Horti Center op dit moment een groot aantal interessante gewasbeschermingsproeven.
  Veel van deze proeven, die worden uitgevoerd in opdracht van producenten van gewasbeschermingsmiddelen, zouden worden gepresenteerd tijdens dit meerdaagse event. De gewasbeschermingsdagen worden twee keer per jaar in samenwerking met van Iperen en Royal Brinkman georganiseerd.
  In de lopende onderzoeken wordt aandacht besteed aan diverse plaaginsecten en schimmels die op dit moment voor problemen zorgen in de groenteteelt. In deze nieuwsbrief wordt de inhoud van een aantal van deze proeven nader toegelicht. De resultaten en conclusies zullen op een later tijdstip gedeeld worden met telers en adviseurs.

  Door het wegvallen van Plenum is de bestrijding van luis in veel gewassen een nog groter probleem geworden. Door het beperkte middelenpakket zullen telers opzoek moeten naar andere vormen van luisbestrijding.
  In de proeven die op dit moment worden uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk en de diverse producenten wordt o.a. gekeken naar de positieve effecten van diverse hulpstoffen, de effecten van voeding, toedieningstechniek en afwisselende bestrijdingsschema’s met zowel chemische als biologische insecticiden. De proeven worden uitgevoerd op zowel katoenluis, boterbloemluis en groene perzikluis in de gewassen paprika en komkommer. De tussentijdse resultaten zijn wisselend met enkele positieve resultaten.

  De bestrijding van de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) kan in een groot aantal gewassen een flinke uitdaging zijn. In tegenstelling tot de kaswittevlieg vestigt dit plaaginsect zich op zowel hoge als lagergelegen plantdelen. Daarnaast is de tabakswittevlieg in staat om virussen over te brengen. Een snelle en effectieve bestrijding is dan ook noodzakelijk.
  In samenwerking met diverse producenten is Proeftuin Zwaagdijk eind februari een instapproef gestart waarbij de bestrijdingseffecten van diverse chemische als biologische insecticiden op dit insect in het gewas tomaat worden getest. De proef is net gestart en de resultaten zullen eind april bekend zijn.

  De bestrijding van echte meeldauw op komkommer is ondanks de beschikbaarheid van resistente rassen in de praktijk een grote uitdaging. Op dit moment worden er door Proeftuin Zwaagdijk twee verschillende proeven uitgevoerd waarbij de effecten van vooral biologische fungiciden en hulpstoffen worden getoetst. De tussentijdse resultaten laten al mooie effecten zien, waarbij een groot aantal van de ‘nieuwe’ biologische producten dezelfde effecten laten zien als de referentie.

  Het afgelopen jaar heeft Turkse mot in vooral paprikagewassen flinke vraatschade op blad en vruchten veroorzaakt. Ondanks het relatief brede middelenpakket zien telers dat de schade veroorzaakt door deze rups aanzienlijk kan zijn.
  In de proeven die op dit moment worden uitgevoerd op rups wordt vooral aandacht besteed aan de verschillende BT-producten (Bacillus Thuringiensis) en de effecten van de EC, hardheid van de spuitvloeistof en de invloed van zonlicht op de afbraak op deze producten met een bacterie als werkzaam bestanddeel. De resultaten van deze proeven zijn over enkele weken bekend.

  Proeftuin Zwaagdijk en het World Horti Center zijn ondanks het niet door gaan van de gewasbeschermingsdagen met alle betrokken partijen in overleg hoe de proefinformatie op een later tijdstip selectief kan worden gedeeld met telers en adviseurs.

Proeven speciaal opgezet voor de Gewasbeschermingsdagen in april