• Proeven ‘Naar een Duurzame Koolteelt II’

    Dit teeltjaar worden zeven proeven uitgevoerd op het Spruitkoolplatform in Mijnsheerenland; vijf proeven in opdracht van de spruitkoolcommissie en twee proeven in het kader van het project “Naar een duurzame koolteelt-2” (DKT-2). Waar de proef van de spruitkoolcommissie zich richt op het bepalen van de effectiviteit van combinaties van middelen tegen (alle) insecten (insecten proef en plantbehandelingsproef), richten de proeven van DKT-2 zich op het testen van enkelvoudige laag risico middelen tegen trips en rups. Daarnaast worden er voor de spruitkoolcommissie proeven uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen op slakken, bladluis en schimmels. Alle proeven, behalve de fungicideproef, zijn gestart. Midden juni werd een koolmotpiek gemeten, eind juni zijn alle proeven geteld.

     

     

     

     

Proeven ‘Naar een Duurzame Koolteelt II’