• Op dinsdag 12 februari 2013 nam Proeftuin Zwaagdijk deel aan de Studen &amp Talent beurs bij Hogeschool CAH Dronten. CAH Dronten wil door middel van het evenement proberen aan te sluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven naar goede, gekwalificeerde studenten. Tijdens de beurs heeft Proeftuin Zwaagdijk haar stagemogelijkheden verteld. Jaarlijks lopen zo’n acht studenten uit het agrarisch onderwijs stage bij ons bedrijf. Geinteresseerden kunnen contact opnemen
    via 0228 56 31 64 of een mail sturen naar proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl 


Proeftuin Zwaagdijk op Student en Talent beurs CAH Dronten