• Proeftuin Zwaagdijk gestegen naar plek 82 in Hillenraad100hillenraad
    Dit jaar is Proeftuin Zwaagdijk opnieuw vernoemd in de Hillenraad100, waarin de meest toonaangevende ondernemingen in de glastuinbouwsector op een rij gezet worden. Stond Proeftuin Zwaagdijk vorig jaar nog op de 90e plaats, dit jaar is dat met 8 plekken gestegen naar plaats 82.

    Beoordeling
    Commercieel vaardige spelers als Proeftuin Zwaagdijk zijn voortvarend in het gat in de markt gesprongen dat was ontstaan na het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw. De koplopers in de sector halen hier nu de broodnodige kennis op het vlak van toepassing en werking van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Eén van de belangrijkste pijlers is het toelatingsonderzoek voor gewasbeschermingsmiddelen. Continu veranderende wet- en regelgeving, resistentieontwikkeling en nieuwe teelsystemen vragen blijven om onderzoek. Een nieuwe tak van sport bij Proeftuin Zwaagdijk is het onderzoek naar groene gewasbeschermingsmiddelen. Belangrijk, want dat valt in de smaak bij consument en retailer. Proeftuin Zwaagdijk werkt bij de ontwikkeling van nieuwe methoden en techniek nauw samen met de bedrijven die er uiteindelijk mee aan de slag gaan. Op die wijze en door periodiek klanttevredenheidsonderzoek is gewaarborgd dat de onderneming de voeling met de praktijk behoudt. De lijst aan innovaties waaraan Proeftuin Zwaagdijk een bijdrage levert, is indrukwekkend. We zien – naast wat al genoemd werd – tevens projecten voor led in de glastuinbouw, hydroponics teeltsystemen en meerlagenteelt. Allemaal ontwikkelingen die voor veel van de bedrijven in deze lijst van groot belang zijn. Mooi is ook de rol van Demokwekerij Westland. Ook daarmee wordt Proeftuin Zwaagdijk een belangrijke speler in het nieuw project Greenport Horti Campus waar bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek samenkomen. Deze moderne Proeftuin is een belangrijke motor achter de ontwikkeling van de sector.
     

Proeftuin Zwaagdijk gestegen naar plek 82 in Hillenraad100