• Spiegelkarper op 3 juni 15 hoge resolutie (640x480)Proeftuin Zwaagdijk en Sportvisserij Nederland combineren drijvende teelt en productie pootvis

  Op verzoek van en in samenwerking met Sportvisserij Nederland is Proeftuin Zwaagdijk in 2015 gestart met onderzoek naar de combinatie van een drijvende slateelt en de productie van pootvis (spiegelkarper en zeelt).

  Bij de drijvende teelt hangen de planten in een drijver op een enkele decimeters diepe voedingsoplossing. Vrijwel het gehele wortelstelsel ontwikkelt zich in de voedingsoplossing. Voordelen zijn onder anderen een betere sturing van de teelt, de mogelijkheden voor arbeidsbesparing door automatisering en de zeer efficiënte benutting van water en meststoffen. Proeftuin Zwaagdijk doet inmiddels 8 jaar onderzoek naar deze productiemethode.

  In de proeven van 2015 is de drijvende slateelt gecombineerd met de productie van pootvis met als uiteindelijk doel een verbetering van de rentabiliteit van het systeem. De uitdaging bij de productie van pootvis is deze te laten groeien tot een formaat waarbij natuurlijke vijanden – m.n. aalscholvers – na het uitzetten geen bedreiging meer vormen.
  De resultaten van het onderzoek in 2015 waren spectaculair. De groei van spiegelkarper was zeer goed maar deze vis veroorzaakte dermate veel schade aan de wortels van de sla dat deze nauwelijks tot ontwikkeling kwam. De groei van zeelt verliep normaal, dat wil zeggen volgens de voor deze vissoort bekende groeicurve. Zeelt veroorzaakte in tegenstelling tot spiegelkarper geen zichtbare schade aan de wortels van sla zodat deze zich kon ontwikkelen tot een oogstbaar product.

  Het onderzoek wordt in 2016 voorgezet en concentreert zich dan op de combinatie van sla en spiegelkarper. Daarbij zullen o.a. diverse technieken en strategieën worden onderzocht die gericht zijn op het voorkomen van beschadigingen van de slawortels.

  Het onderzoek vormt een onderdeel van het project Achteroever Wieringermeer.
  Doel van dit project is de ontwikkeling van diverse economische activiteiten in combinatie met waterberging. Speerpunten in de economische ontwikkeling zijn de productie van Chinese wolhandkrab, pootvis, de drijvende teelt van groenten en de drijvende teelt van zilte producten.

  Wortelsschade door karper hoge resolutie (640x505)

   

   

   

   

   

   

  Spiegelkarper op 24 sept 15 hoge resolutie (640x331)

   

   

   

   

   

   

   

   

Proeftuin Zwaagdijk en Sportvisserij Nederland combineren drijvende teelt en productie pootvis