• fertinnowargb600dpi10cmProeftuin Zwaagdijk en GreenPort NHN in Europees netwerk FERTINNOWA
  Vandaag worden heel wat Europese tuinbouwregio’s meer dan ooit geconfronteerd met tekorten aan kwalitatief water. Bovendien slaagt men er in regio’s met intensieve tuinbouwactiviteiten niet in om aan de Europese waterwetgeving te voldoen. Het thematische netwerk FERTINNOWA beoogt beschikbare innovatieve technologieën en ervaringen samen te brengen, uit te wisselen én te implementeren op bedrijfsniveau om zo belangrijke stappen voorwaarts te maken wat betreft duurzaam watergebruik in de gefertigeerde groente-, fruit- en sierteelt.

  Kennisplatform watertechnologie creëren
  In het netwerk werken 23 onderzoekbedrijven uit verschillende windstreken in Europa samen, waaronder Proeftuin Zwaagdijk. De bedrijven willen een kennisplatform creëren om bestaande en nieuwe watertechnologieën te evalueren en indien mogelijk breder toe te passen binnen de gefertigeerde sector. Het streven is alle belanghebbenden en stakeholders verspreid over verschillende teelten, teeltsystemen en landen op de hoogte te houden van de verzamelde technologieën en behaalde resultaten. Ook wel de ‘multi-actor approach’ genoemd. Proeftuin Zwaagdijk, kenniscentrum voor de tuin- en akkerbouw, brengt kennis in over een groot aantal onderzoekstrajecten in watertechnologie. ‘De laatste jaren hebben we veel ervaring opgedaan met bijvoorbeeld waterzuivering, beluchting en hydroponic teeltsystemen’ aldus Ronald Hand, projectleider bij Proeftuin Zwaagdijk. Uit Nederland zijn ook Priva en TNO partner.

  Conferentie Bretagne
  Onlangs zijn bij onderzoeksbedrijf CATE in Bretagne de eerste resultaten in het project gedeeld met ruim 200 belanghebbenden. Ook GreenPort NHN was aanwezig als lid van de ‘External Advisory Board’. Rian van Dam: ‘In Noord-Holland Noord gebruiken we als grootschalige tuinbouwsector veel water. De laatste jaren hebben we mooie stappen gezet richting duurzaam watergebruik. Bijvoorbeeld in het project Agrivizier waar we gezocht hebben naar de optimale manier van waterzuivering in de tulpenbroei. GreenPort NHN adviseert de projectgroep en behartigd de belangen van Noord-Holland Noord in het netwerk’. In het eerste projectjaar zijn ruim 400 interviews gehouden met telers en stakeholders in Europa. Beschikbaarheid en kwaliteit van irrigatiewater blijkt de grootste uitdaging, met name in de Zuid-Europese tuinbouw. Andere uitdagingen zijn er bij het hergebruik van drainwater. De toepassing van sensortechnologie en het optimaliseren van het nutriënt management bij irrigatie werden als grote kansen gezien om watergebruik te verduurzamen. Komende periode worden watertechnologieën uit de verschillende tuinbouwregio’s in Europa in kaart gebracht. Opnieuw zullen telers en stakeholders betrokken worden om kennis hierover te delen. In het najaar van 2017 zal de tweede FERTINNOWA conferentie worden georganiseerd bij Demokwekerij Westland.

  Horizon2020
  FERTINNOWA heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 research and development programma van de Europese Unie.
  Het project loopt van 2016 tot 2019. FERTINNOWA staat voor ‘Transfer of Innovative techniques for sustainable Water Use in Fertigated crops’.

  Download brochure

  Meer informatie:
  Ronald Hand
  Proeftuin Zwaagdijk
  +31(0)228 56 31 64
  ronaldhand@proeftuinzwaagdijk.nl
  www.fertinnowa.com

  eu

  horizon2020image

Proeftuin Zwaagdijk en GreenPort NHN in Europees netwerk FERTINNOWA