• Proeftuin Zwaagdijk brengt natuurlijke vijanden steeds meer in kaart

    Groene middelen en natuurlijke vijanden zijn ruimschoots aan bod gekomen op het spruitenplatform in Zevenhuizen. Ruim honderd geïnteresseerde telers hebben kennis opgedaan over verschillende strategieën ter bestrijding trips, late koolvlieg, slakken, schimmels en over bemesting. De gezamenlijke partners voor deze proeven zijn: Gewascoöperatie Spruiten U.A., Vollegrondsgroente.net, Van Iperen BV, CZAV, Agrifirm Plant en de diverse deelnemende fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen.

    Natuurlijke vijanden
    Trips is momenteel in meerdere koolgewassen een groot knelpunt in de teelt. Op het spruitkoolplatform is hier dan ook een uitgebreide proef aan gewijd. Hierbij worden ook de mogelijkheden getest om trips op een duurzamere manier te bestrijden. Zo worden naast de schadelijke insecten ook de natuurlijke vijanden gemonitord. Proeftuin Zwaagdijk heeft al meerdere jaren ervaring opgedaan met het toepassen van groene middelen en voert momenteel in verschillende gewassen onderzoek uit om verder te verduurzamen op het gebied van gewasbescherming. Deze kennis wordt onder andere binnen het spruitkoolplatform gebruikt om te komen tot een duurzame en goede bestrijding van trips.

    Eén keer per jaar wordt er een bijeenkomst op het platform georganiseerd, waarbij telers o.a. de resultaten in de proeven kunnen bekijken.

Proeftuin Zwaagdijk brengt natuurlijke vijanden steeds meer in kaart