• Privacy Policy

 • Stichting Proeftuin Zwaagdijk, gevestigd aan Tolweg 13, 1681 ND Zwaagdijk-Oost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  https://proeftuinzwaagdijk.nl
  Tolweg 13, 1681 ND Zwaagdijk-Oost
  0228-563164

  ... is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Proeftuin Zwaagdijk. Hij is te bereiken via proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Stichting Proeftuin Zwaagdijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • Voor- en achternaam (enkel als u gebruik maakt van Cultivar Online)
  • Bedrijfsnaam (enkel als u gebruik maakt van Cultivar Online) en wachtwoord Cultivar Online account. Het wachtwoord is middels is middels een MD5 hash encrypted opgeslagen.
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Stichting Proeftuin Zwaagdijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Stichting Proeftuin Zwaagdijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Proeftuin Zwaagdijk) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Stichting Proeftuin Zwaagdijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: uw mailadres welke is opgegeven via het inschrijven voor de nieuwsbrief, wordt bewaard totdat u zich afmeld (dit is mogelijk onderaan onze mailingen). Verdere gegevens over uw activiteiten op de website worden niet opgeslagen.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Stichting Proeftuin Zwaagdijk deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Stichting Proeftuin Zwaagdijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Proeftuin Zwaagdijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken op uw verzoek. Stichting Proeftuin Zwaagdijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Stichting Proeftuin Zwaagdijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl.

  Hosting provider Xperience Internet Solutions

  Xperience Internet Solutions is de hosting-provider van de website www.proeftuinzwaagdijk.nl. Xperience Internet Solutions beheert meerdere servers waarop de websites van zijn klanten draaien.
  In alle gevallen heeft Xperience Internet Solutions toegang tot de website-bestanden, databases en email van zijn klanten.
  Van alle WordPress-websites wordt dagelijks een backup gemaakt. Backups worden maximaal 30 dagen bewaard en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van Xperience Internet Solutions.

  Er worden geen logfiles bijgehouden of andere bestanden met privacy gevoelige gegevens of gegevens die naar één of meerdere personen zijn te herleiden.