• Precisielandbouw in proefvelden
  Proeftuin Zwaagdijk doet onderzoek naar het gebruik van de drone in proefvelden. Drones kunnen helpen bij het preciezer in kaart brengen van fysiologische waarde van proefvelden, wat niet altijd met het menselijke oog te zien is. Dit onderdeel van technologie toepassen behoort tot de precisielandbouw. Voor Proeftuin Zwaagdijk is het van belang om kennis op te doen rondom drones en deze technologieën. Daarom wordt er onderzocht wat de voor- en nadelen van drone inzet in de land- en tuinbouw zijn. De vraag is of het voor de onderzoeken meerwaarde heeft om de drone vaker in te zetten voor dataverzameling. Er wordt verwacht dat de drone voor diverse proeven van groot belang zal zijn in de toekomst. Manuele metingen kunnen verschillen per persoon vanwege eigen inzichten. De drone hanteert altijd en overal dezelfde meetwaardes. De data afkomstig van de drone zal naar verwachting preciezer zijn en ondersteuning bieden aan de proeven.

  De data van verschillende proeven die met de hand gemeten zijn wordt ook vergeleken met de data die geleverd is door de drone. Deze data zal statistisch verwerkt worden. Het zal een beeld geven van de efficiëntie van het gebruik van de drone.

  De beelden die een multispectrale camera levert aan Proeftuin Zwaagdijk geven een goed beeld van de biomassa. Zo zijn hieronder verschillende koolproeven te zien op de Woudmeerweg (Figuur 1). De proefvelden zijn opgedeeld in meerdere veldjes, wat duid op verschillende behandelingen. De kleurverschillen die te zien zijn duiden op verschil in biomassa. Hoe roder hoe minder biomassa, groen geeft een hogere biomassa weer. Boven de proefvelden is een rood veld te zien. Hier stonden aardappels op het moment van de opname, waarbij het loof al dood was. In een aantal proefvelden is tussen de veldjes een verschil te zien. Maar er zijn ook koolvelden die volledig dichtgegroeid zijn, waardoor er minder variabele uitkomsten zijn. Bij de beelden worden ook Excel bestanden geleverd met daarop per veldje de uitkomsten van de verschillende indexen die gemeten zijn. In Figuur 2 is een luchtfoto te zien van de Woudmeerweg. Hierop is veel minder te zien over biomassa dan op de het beeld van de multispectrale camera.

  Figuur 1: Woudmeerweg vastgelegd met een multispectrale camera

   

  Figuur 2: Woudmeerweg vastgelegd zonder een multispectrale camera

  Er zijn proeven waarbij de drone al uitkomsten bied. Zo heeft Proeftuin Zwaagdijk een zaaizaadontsmettingsproef in de wintertarwe manueel, en door middel van de drone beoordeeld. Er is een duidelijke lijn in de uitkomsten te zien. De dronemetingen kwamen overeen met de verwachting van de uitkomsten. De drone heeft ontzettend nauwkeurige cijfers geleverd.

Precisielandbouw in proefvelden