• Op 2 oktober kwam het praktijknetwerk residu in vollegrondsgroente opnieuw bij elkaar. Het onderwerp was de bovenwettelijk MRL normen welke supermarktketens meer en meer hanteren voor hun toeleveranciers. Telers bespraken met Hessing Supervers, The Greenery en Bayer CropScience de resultaten die zijn voortgekomen uit het monitoren van het residu in hun eigen gewas. Daarnaast liet Bayer CropScience de resultaten zien van afbraakstudies die zij heeft uitgevoerd naar haar middelenpakket in 2010 en 2011. Vervolgens gingen de telers het veld op om de huidige proeven te bekijken. De bijeenkomst vond plaats bij Proeftuin Zwaagdijk.

    De telers zijn het praktijknetwerk begonnen omdat zij allen hetzelfde probleem signaleerde. Zonder er bewust invloed op te hebben uitgeoefend werd af en toe een residuoverschrijding gevonden op onverwachte momenten. Echter de telers willen betrouwbaar zijn naar hun afnemer en geen residuoverschrijdingen hebben. Aan de andere kant wordt er de laatste jaren veel over residuen en overschrijdingen van MRL’s geschreven in de pers. Op www.weetwatjeeet.nl wordt zelfs jaarlijks een gifmeter bijgehouden van meest vervuilende supermarkt als het om residuoverschrijdingen gaat. Onder druk van milieuorganisaties verlagen supermarkten de MRL van groenten tot soms wel 50% van de handelsnorm. De verwachting is dat supermarktketens de MRL normen in de toekomst verder verlagen tot misschien wel residuvrije groente. Het gevolg is dat de druk op toeleveranciers en telers toenemen.

    Om in de toekomst te voldoen aan scherpere residu eisen van supermarktketens zijn teeltmaatregelen nodig. Een belangrijke vraag vanuit de telers is o.a.: hoe teelttechnisch om te gaan met een 50% MRL norm. In de proeven was te zien wat telen met lagere residu niveaus voor gevolgen heeft. Voor sommige gewassen was dit geen enkel probleem en in andere gewassen bleek dit heel lastig. In teeltseizoen 2013 gaan de telers residuproeven doen met verschillende spuitschema’s op het eigen bedrijf. Het doel van de telers is om in de toekomst residubetrouwbaar zonder overschrijding van de marktnormen te kunnen telen.

Praktijknetwerk residu in vollegrondsgroente: hoe om te gaan met 50% normen MRL?