• pH-effecten bij de drijvende teelt van sla
  In de teelt in de grond of (organische) substraten is de beschikbaarheid van voedingselementen voor de plant afhankelijk van de pH. Bekend zijn de grafieken waarin de beschikbaarheid in afhankelijkheid van de pH wordt weergegeven.
  Bij de teelt op water gaat men er in de praktijk vaak gemakshalve vanuit dat daar dezelfde wetmatigheden gelden. En dat terwijl in dergelijke systemen de binding door al dan niet organische substraten (nagenoeg) afwezig is. Een hieraan gekoppelde vraag is of de beschikbaarheid ook iets zegt over de daadwerkelijk opname door de plant in dit teeltsysteem.

  Proeftuin Zwaagdijk doet in het kader van Teelt de grond uit dit jaar o.a. onderzoek naar de effecten van de pH in de drijvende teelt van sla. Daarbij kijken we naar de productie, de ontwikkeling van de concentraties meststoffen in de voedingsoplossing en de opname door de plant.
  In de eerste proef had de pH in het traject 5,2 tot 7,1 geen significante invloed op het oogstpercentage en het oogstgewicht.
  Effecten op de concentraties meststoffen in de voedingsoplossing werden in deze proef m.n. waargenomen ten aanzien van calcium en fosfaat (daling bij een pH boven 6,5), ijzer (afname bij een pH hoger dan 6,8) en mangaan (afname naarmate de pH stijgt).
  Significante effecten t.a.v. de opname werden waargenomen bij zink en koper (minder opname bij een stijgende pH) en mangaan. Bij laatstgenoemde lijkt de opname het beste te verlopen in het pH-traject 5-6 met een piek bij een pH van rond de 6,5.
  In de proef werd gewerkt met voedingsoplossingen met een EC van ca. 2 mS/cm. In deze voedingsoplossing zijn alle essentiële elementen in overvloed aanwezig, dus meer dan de plant daadwerkelijk nodig heeft.
  Ter onderbouwing van de waargenomen effecten worden dit jaar nog een aantal proeven gedaan.

pH-effecten bij de drijvende teelt van sla