• Peenplatform

  • Op het peenplatform komen kennis en innovatie bij elkaar. In 2016 ligt het veld van het peenplatform aan de Zwartemeerweg in Kraggenbrug (N.O.P.) op het bedrijf van akkerbouwbedrijf Booijink.  

    Het peenplatform is meer dan een demoveld. Discussie, vernieuwing en een kennisagenda zijn allemaal onderdeel van het peenplatform. De LTO kerngroep peen is initiatiefnemer. Kennis wordt ingebracht door het bedrijfsleven dat investeert in de peensector. Vakblad ‘v/d Grond’ zorgt voor de coördinatie.

    De rassenproeven zijn ingebracht door de zaadbedrijven, Bejo, Hazera en Nunhems (Bayer Vegetable Seeds). De toeleveranciers Van Iperen, Crop Solutions en Ten Brinke hebben diverse bemestingsobjecten ingebracht. Bayer heeft een fungicide proef aan laten leggen. Daarnaast is er een opkomstproef weggelegd. De proeven en demonstraties op het peenplatform zijn aangelegd en worden onderhouden door Proeftuin Zwaagdijk.

    Met het inrichten van het peenplatform wordt vorm gegeven aan een nieuwe vorm van kennisontwikkeling. Het peenplaform is één van de nieuwe kennisbronnen in samenwerking met kennispartners en kennisleveranciers. Het laat duidelijk zijn dat er heel veel informatie is, en de behoefte aan informatie wordt per bedrijf steeds specifieker. Het peenplatform is een nieuw instrument voor veranderende kennisbehoeftes.