• Optimalisatie van gewasbeschermingsonderzoek
  Door tuinbouwstudenten van Hogeschool InHolland

  Al een aantal jaren voeren derdejaars tuinbouwstudenten van Hogeschool InHolland gewasbeschermingsonderzoek uit in de onderzoeksafdelingen van Demokwekerij Westland.
  Op dit moment voert een groep studenten een onderzoek uit met als doel de infectiemethode van echte meeldauw in potroos te verbeteren. In samenwerking met Jeroen Sanders, onderzoeker bij Demokwekerij Westland, hebben zij een onderzoek opgezet waarbij de gevoeligheid van verschillende rassen potroos en verschillende manieren van inoculeren met elkaar worden vergeleken.
  In een groot aantal tuinbouwgewassen is de schimmel echte meeldauw een groot probleem. Om deze schimmel onder controle te houden, moeten kwekers dan ook veel spuiten. Demokwekerij Westland voert in opdracht van verscheidene producenten van gewasbeschermingsmiddelen effectiviteitsproeven uit waarbij nieuwe fungiciden en nieuwe bestrijdingsstrategieën op echte meeldauw worden onderzocht. Belangrijk bij dit soort onderzoeken is dat planten altijd op een gecontroleerde manier worden ‘ziek gemaakt’ en dat de symptomen van echte meeldauw in het gewas op een homogene wijze tot uiting komen; dit gedurende het gehele jaar. Alleen dan kunnen de effecten van nieuwe fungiciden betrouwbaar worden onderzocht en kunnen de resultaten uit verschillende onderzoeken met elkaar vergeleken worden. Belangrijk is dan ook dat de methode om planten te infecteren constant wordt geoptimaliseerd.

  De studenten van InHolland hebben in deze proef totaal 9 rassen van verschillende kwekers getoetst op de gevoeligheid voor echte meeldauw. Zij hebben dit onder andere gecombineerd met 4 verschillende inoculatiemethoden.
  De voorlopige resultaten laten grote verschillen zien tussen de verschillende behandelingen en rassen. In week 49 zullen door Demokwekerij Westland twee nieuwe effectiviteitsonderzoeken op echte meeldauw in potroos worden uitgevoerd. De resultaten uit het onderzoek die door studenten werd uitgevoerd, worden hierbij direct gebruikt. Kortom: de studenten voerden op deze manier een praktisch onderzoek uit, waarbij de resultaten direct door de opdrachtgever gebruikt kunnen worden.

Optimalisatie van gewasbeschermingsonderzoek