• Opschoning als oplossing voor nieuw rendement Dahlia teelt

 • Projectgegevens
  Penvoerder:          M. Duijzer Dahlia’s
  Partners:              Wisse Pre-Basis
  Projecttitel:           Opschoning als oplossing voor nieuw rendement Dahlia teelt
  Topsector:            Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
  Startdatum project:       01-10-2016                  
  Einddatum project:        01-10-2018
   
  Samenvatting project
  Duijzer Dahlia’s, Wisse Pre-basis pootgoed Aardappel / Dahlia en Apex Plant Tissue Cultures hebben de handen in één geslagen om als voorlopers in de Dahlia sector de virusproblematiek te lijf te gaan. Zij willen de sector (350 ha, grotendeels Noord-Holland) behouden en een goed businessmodel creëren voor de toekomst. Dit project betreft het verhogen van de gezondheid, kwaliteit en rentabiliteit van de Dahlia teelt en veredeling in Nederland middels een integrale opschoning van het hele assortiment. Het beoogde einddoel na twee projectjaren is concreet een marktrijpe uitgangssituatie met een protocol om te toetsen op virussen, een protocol om virussen te verwijderen uit plantmateriaal en een kraam van een aantal virusvrije variëteiten als startschot voor volledige opschoning van virus in de teelt en veredeling van Dahlia. Het resultaat leidt tot exportmogelijkheden naar opkomende markten. Tevens wordt de concurrentiepositie van de bollensector verbeterd, daarmee wordt de werkgelegenheid geborgd. Ook stelt de opschoning kwekers in staat een overstap te maken naar biologische teelt waar schoon uitgangsmateriaal vereist is. In het project is dus een keten van veredeling-teelt-export vertegenwoordigd die zich wil onderscheiden met virusvrij uitgangsmateriaal. De hele sector kan hiervan profiteren en op deze manier behouden blijven. Het project is mede tot stand gekomen met een bijdrage van Provincie Noord-Holland vanuit de MIT regeling.