• Proeftuin Zwaagdijk organiseert op vrijdag 8 juni de open middag tulpenteelt. Deze middag begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Naast een groot aanbod van proeven en uiteraard licentieverlenging, worden er in de bedrijfsgebouwen lezingen gehouden.

  Op het proefveld geven onder andere Agrifirm, Proeftuin Zwaagdijk, BASF Nederland, Bayer CropScience en Makhteshim-Agan Benelux &amp Nordic B.V. toelichting bij de diverse proeven. Een groot aantal proeven richt zich op selectiemethoden waarbij ook doorteelt te zien is. Verder zijn ook proeven te zien met virusbeperking, vuurbestrijding, onkruidbestrijding en bolontsmetting.

  Tijdens deze middag worden ook lezingen gehouden. Deze zullen in het teken staan van virus in tulpen.  Namens Agrifirm zal Jan Koopman van Cebeco Agrochemie een lezing houden over verspreiding van virus door verschillende vectoren, virusselectie en beperking van virus. Andre Meijaard van Enza Zaden zal een tweede lezing verzorgen over het voorkÃ?³men van virus in glasgroenten. Met de lezing zal getracht worden nieuwe inzichten te krijgen over hygiënemaatregelen geschikt voor de tulpensector. Een derde lezing zal gedaan worden door Frank Kreuk van Proeftuin Zwaagdijk over virusbeperking met oliehoudende middelen. De laatste jaren zijn hier diverse onderzoeken naar gedaan. De lezingen starten om 13.15 uur en worden om 14.45 uur herhaald.

  Deze middag kan meetellen voor de verlening van de spuitlicentie, thema ‘teelt’. U dient dan minimaal 3 uur te blijven. Vooraf aanmelden is mogelijk via www.onderwijsgroepnwh.nl, cursussen, agro&ampgroen, gewasbescherming. De kosten, verrekening achteraf, bedragen ââ??¬ 35,–Kom op tijd en vergeet niet uw licentie mee te nemen!

  Voor aanvang van de open middag nodigt MPS u uit voor een informatiebijeenkomst over
  de certificeringsvraag vanuit de retail en detailhandel. Steeds meer retailers vragen om
  gecertificeerde producten, waaronder sierteeltproducten. Naast een presentatie van MPS
  over de toenemende vraag naar gecertificeerde producten, zal er ook een presentatie
  gehouden worden door een handelaar/exporteur. Deze persoon zal u informeren over zijn
  ervaringen op het gebied van vraag naar certificering en gecertificeerde producten. Deze
  bijeenkomst vangt aan om 12.15 uur met een lunch. De lezing duurt van 12.30 uur tot 13.30
  uur, waarna MPS aanwezig is met een stand op het proefveld. Mocht u deel willen nemen
  aan de bijeenkomst meldt u dan aan via Raymond Scheepers (
  r.scheepens@my-mps.com)

   

Open middag teel tulp, locatie Zwaagdijk