• Open middag sluitkoolplatform RoDeKo Dirkshorn 17 september

  Op 17 september organiseert RoDeKo een open dag bij het sluitkoolplatform in Dirkshorn. Tijdens de open dag is het mogelijk tal van interessante proeven te bezichtigen. In opdracht van RoDeKo zijn medio mei onder andere grote proeven met bemesting en onkruidbestrijding aangelegd. De actualiteit is een proef van RoDeKo waar Colmar is geplant. Is er al Light Leaf Spot zichtbaar in dit voor deze nieuwe ziekte gevoelige ras? Rondom deze proef wordt u bijgepraat over de herkomst, preventieve maatregelen en bestrijdingsmogelijkheden van LLS.

  In een tripsproef met het ras Eton wordt de effectiviteit van schema’s met Movento vergeleken met nieuwe experimentele middelen. In spitskool wordt onderzocht of het gewas met bladmeststoffen weerbaarder kan worden gemaakt tegen Xanthomonas.

  Bij het proefveld zal een demonstratie spuittechniek worden verzorgd. De vraag is hierbij: met welke spuittechniek komen de gewasbeschermingsmiddelen het beste in het gewas?

  Tijdens de rondleidingen op het veld zullen diverse participanten en medewerkers van Proeftuin Zwaagdijk u informeren over de actualiteiten. Tussen 13:30 – 14:00 uur is de ontvangst op het veld.
  Adres: J. Wagenaar, Woudmeerweg 30 in Dirkshorn

  sluitkoolplatform

Open middag sluitkoolplatform RoDeKo Dirkshorn 17 september