• Op zaterdag 12 september organiseren de kerngroep sluitkool, RoDeKo en Proeftuin Zwaagdijk de open middag sluitkoolplatform in Dirkshorn. Op het proefveld komen nieuwe bestrijdingsstrategieën aan bod voor schimmels, bacteriën, onkruid en insecten. Ook is er een demonstratie van breedwerpig doekleggen. Andere onderwerpen zijn bemesting en groeibevordering. De open middag is van 13:30 uur tot 16:30 uur. De locatie is: Woudmeerweg 30 Dirkshorn bij J. Wagenaar B.V.

  Schimmels en bacteriën
  In een fungicidendemo wordt het effect van een overbemesting calcium onderzocht en getoond wat het effect van hulpstoffen kan zijn. Naast schimmels kan de Xanthomonas bacterie de kwaliteit van kool bedreigen. Vanuit Agrifirm Plant wordt ingegaan op de achtergrond van Xanthomonas en de bestrijdingsmogelijkheden. Bij een gewasbeschermingsproef van Bayer CropScience met Xanthomonas zal er uitleg worden gegeven over de resultaten.

  Bemesting en groeibevordering
  Maakt het verschil welke meststoffen en toevoegingen er worden gebruikt en hoe die worden toegepast? Wat is het effect van fosfaatbemesting op productie en kwaliteit? In het voorjaar waren duidelijke verschillen zichtbaar in de bemestingsproef van RoDeKo, maar nu? En straks bij de oogst of na de bewaring? Het hoe en waarom van verschillende meststoffen wordt toegelicht.

  Onkruidbestrijding
  Een perceel dat vrij is van onkruid ziet er niet alleen mooi uit, maar onkruid onttrekt ook mest en is een waardplant voor ziekten en plagen. UPL, CAV Agrotheek en BASF hebben onkruidproeven aangelegd met nieuwe strategie�«n en middelen.

  Trips en rupsen te lijf
  Trips en rupsen hebben vorig jaar veel schade gegeven. Dit jaar konden de rupsen beter onder de duim worden gehouden, maar hoe staat het met de tripsdruk? Op het platform worden diverse middelen en schema�s met elkaar vergeleken: de verschillen zijn nu al groot.

  Mechanisatie
  RoDeKo heeft in het voorjaar een plantdemo met verschillende plantmachines en uitgangsmateriaal aangelegd. Op het proefveld ziet u welke verschillen zichtbaar zijn.

Open middag sluitkoolplatform met veel teeltaspecten