• Op zaterdag 14 september vindt de open middag op het bedrijf van Ruud Broersen in Warmenhuizen (Dergmeerweg 30) plaats van 13.00 tot 17.00 uur. Er is weer veel te zien op het sluitkoolplatform in Warmenhuizen dat door Proeftuin Zwaagdijk, Sluitkooltelersvereniging RoDeKo &amp LTO Vollegrondsgroente.net wordt georganiseerd. De
  laatste rondleiding start om 15.00 uur.
  De volgende proeven zijn te bekijken:
  – bestrijding trips (gefinancierd via PT)
  – bestrijding rupsen (gefinancierd via PT)
  – schimmeldemo grote velden (Agrifirm &amp CAV Agrotheek)
  – onkruidbestrijding (BASF)
  – bemesting (CAV Agrotheek)
  – diverse particuliere proeven
  – effect schoffelen en schoffeldemo (o.a. Steketee IC in de rij)

  Een prominente plaats is er voor onderzoek naar bestrijding van insecten en schimmels. Het onderzoek naar de bestrijding van trips en ruspen wordt door telers via het PT gefinancierd. Bij de bestrijding van trips wordt â

Open middag sluitkoolplatform 14 september