• Open middag lelie en zantedeschia in Julianadorp36608 Uitnodiging opendag 2016 klein

  JULIANADORP – Proeftuin Zwaagdijk en Agrifirm Plant organiseren op woensdag 24 augustus tussen 13:00 uur en 17:00 uur een open middag lelie en zantedeschia bij het proefveld Floratuin in Julianadorp. Tijdens deze open middag vindt de aftrap van een tal van interessante proeven plaats. Ook worden er enerverende lezingen gehouden over verzilting en waterkwaliteit in het Noordelijk Zandgebied en over Akkerweb en Agrifirm App’s.

  Afgelopen jaren zijn er diverse producten voor de bollensector ontwikkeld en in de markt gezet. Samen met Cebeco Agrochemie en Proeftuin Zwaagdijk is Agrifirm Plant mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe middelen en toepassingen die de bollenkweker vooruit helpen. Deze proeven zorgen ervoor dat de bollenkweker het rendement kan borgen of zelfs verhogen. Dit jaar laten Agrifirm Plant en Proeftuin Zwaagdijk zien welke nieuwe ontwikkelingen er in de teelt zijn en wat de toegevoegde waarde van hulpstoffen kan zijn bij bolontsmetting, bemesting, vochtvoorziening en onkruid voor zowel lelies als zantedeschia’s. U als bollenkweker bent van harte welkom op deze open middag.

  Lezingen
  Wanneer is water van voldoende kwaliteit? Wat betekent EC? En moet ik kiezen voor beregening met water met een hogere EC of kan ik beter wachten?  In de eerste lezing geeft Jouke Velstra, projectdirecteur bij Acacia Water, antwoord op deze vragen. Verder wordt het concept ‘Inlaat op Maat’, dat de Waterinnovatieprijs 2015 won, verder toegelicht. In de tweede lezing staat het onderwerp Akkerweb & Agrifirm App’s centraal. Wat is Akkerweb, welke apps er zijn in de markt en wat kun je hier allemaal mee? Jonne van der Hulst van Agrifirm Plant vertelt hier meer over.

  Proefveld lelie
  Er zijn diverse proefvelden met lelies aangelegd. Zoals onder meer een bemestingsproef waar gericht meststoffen worden vergeleken, die als toevoeging dienen op een standaard bemesting om de plantvitaliteit en beworteling te verbeteren. Daarnaast licht Agrifirm Plant proeven toe over de Rhizoctonia-bestrijding en bolontsmetting. Ook neemt u een kijkje op het proefveld van Proeftuin Zwaagdijk, die onderzoek doet naar de effectiviteit van de inzet van garnalendoppen, een restproduct uit de visserij. Deze proef is onderdeel van het project Blauw Afval, Groene Waarde van GreenportNHN. Garnalendoppen bevatten stoffen, o.a. Chitine, die de natuurlijke weerbaarheid tegen aaltjes en vruchtbaarheid van bodem en gewassen mogelijk verbeteren.

  Proefveld zantedeschia
  Net als in de lelie heeft Agrifirm Plant een bemestingsproef aangelegd voor specifiek de zantedeschia. In deze proef wordt het effect van toevoegingen aan de bemestingsstrategie op plantvitaliteit, bodemverbetering en beworteling getest. In een andere proef worden verschillende strategieën met gewasbespuitingen, grondbehandelingen en knolontsmettingen vergeleken om het gewas zo vitaal mogelijk te houden. Tot slot neemt u een kijkje op een onkruidproef waar wordt gekeken naar de effectiviteit van nieuwe bodemherbiciden.

  Spuitlicentieverlenging
  De open middag telt mee voor de verlenging van uw spuitlicentie voor het thema ‘teelt’. U kunt zich ter plaatse hiervoor aanmelden. U dient minimaal van 13:00 tot 16:00 aanwezig te zijn en beide lezingen te volgen. De kosten bedragen € 45 excl. BTW en worden achteraf verrekend. Vergeet niet uw geldige spuitlicentiepas mee te nemen!

  Programma
  Locatie: Floratuin, Rijksweg 85, Julianadorp

  12.30u Inloop met koffie/ thee en lekkernij
  13.15u Openingswoord door John Smit, Algemeen directeur Agrifirm Plant
  13.20u Lezing 1: Verzilting en waterkwaliteit door Jouke Velstra, Acacia Water
  14.00u Lezing 2: Akkerweb & Agrifirm App’s door Jonne van de Hulst, Specialist Agrifirm Plant
  14.30u Pauze
  15.00u Rondleiding in groepjes bij de proefvelden
  16.00u Afsluiting met een hapje en een drankje
  17.00u Einde

  Aanmelden
  Wilt u onze open dag bijwonen? Vanwege organisatorische redenen vragen wij u zich hiervoor aan te melden. Vul het aanmeldformulier vrijblijvend in via www.agrifirm.com/telersbijeenkomst en klik op de bijeenkomst ‘Open dag Lelie en Zantedeschia’. U ontvangt direct een bevestiging per e-mail.

  20150826_152143 klein
  Contact
  Proeftuin Zwaagdijk Contactpersoon: Ronald Hand Telefoon: 0228-56 31 64 E-mail: ronaldhand@proeftuinzwaagdijk.nl

  Agrifirm Plant Contactpersoon: Hans Kuper, verkoopleider Bloembollen Telefoon: 06-53353891 E-mail: h.kuper@agrifirm.com

Open middag lelie en zantedeschia in Julianadorp