• Nieuwe teeltontwikkelingen, Nontox ontsmetting tegen PlAMV, fytosanitaire maatregelen bij export van lelie en zantedeschia. Dit zijn allemaal zaken die uitgebreid aan de orde komen tijdens de open dag lelie en zantedeschia bij het proefveld van Floratuin Julianadorp aan de Rijksweg 85. De open dag wordt georganiseerd op woensdag 27 augustus van 13:00 uur tot 17:00 uur door Proeftuin Zwaagdijk en Agrifirm Plant.

  Lezing Watter en Zabo Plant (lelie)
  In 2012 zijn Agrifirm Plant, Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) en Watter gestart met onderzoek om te beoordelen of het PlAMV-virus te doden is door de inzet van Nontox water. Bij klanten van Agrifirm Plant zijn proeflocaties ingericht en er is wetenschappelijke onderzoek uitgevoerd. Wij willen u tijdens de open middag uitvoerig bijpraten over de resultaten en ontwikkelingen van Nontox tegen het PlAMV-virus en andere bacteriën, virussen en schimmels. Agrifirm en Watter, vertegenwoordigd door directeur Alfred Koop, geven lezingen over de toepassingen van Nontox in de lelieteelt.  Daarnaast geeft Jacob Langelaan, directeur van Zabo Plant, een lezing. Zabo Plant is een wereldwijd exportbedrijf gespecialiseerd in lelie. Langelaan zal actualiteiten aanhalen als: omgaan met PlAMV en andere kwaliteitsproblemen bij export, fytosanitaire maatregelen die mogelijk uit het buitenland gaan komen en bewaring van lelies voor export. Daarbij wordt bijvoorbeeld ingegaan op vroeg rooien en de gevolgen daarvan voor bewaring. De lezingen zijn van 13:15 uur tot 14:30 uur waarna de lelietelers het veld op gaan.

  Proefveld lelie
  Op het proefveld kunnen bezoekers met eigen ogen aanschouwen welke innovatieve ontwikkelingen gaande zijn in de lelieteelt. In de proeven worden bestaande en vernieuwende teeltstrategieën met elkaar vergeleken. Onderzoekers en teeltspecialisten zijn aanwezig om de proeven toe te lichten. In een bemestingsproef van Agrifirm Plant wordt het effect van bladmeststoffen en bodemverbeteraars vergeleken met standaard meststoffen. Naast bemesting komen de onderwerpen onkruidbestrijding, bolontsmetting en bestrijding van vuur, bollenmijt en Rhizoctonia Solani uitgebreid aan de orde. Ook op het gebied van onkruidbestrijding wordt weer het nodige gedaan. De nadruk ligt op het lage doseringssysteem na opkomst. Tegen bollenmijten worden twee nieuwe dompelbehandelingen beproefd, tegen Rhizoctonia Solani een experimenteel middel ten opzichte van een bestaand middel.

  Zantedeschia telers
  Ook voor Zantedeschia telers is een programma opgezet. Van 14.30-15.30 zijn er lezingen van Proeftuin Zwaagdijk en BKD. Johan Kos, directeur van Proeftuin Zwaagdijk, zal de telers informeren over het thema drogen en bewaren in relatie tot verzoling. In het verleden heeft Proeftuin Zwaagdijk veel onderzoek gedaan naar deze actuele problematiek. Peter Knippels, adviseur bij BKD, gaat in op het onderwerp: virusvrije zantedeschia teelt om te voldoen aan stenger wordende eisen van exportbestemmingen buiten Europa. De thema’s die dit jaar uitgelicht worden in de zantedeschia proeven zijn vitaliteit en bestrijding bollenmijt met als doelstelling om de kosten tijdens de teelt te minimaliseren. Voor en na de lezing kunnen de telers een bezoek brengen aan het proefveld. Kortom een boeiend programma speciaal voor zantedeschia telers. 

  Spuitlicentieverlenging
  Indien u minimaal drie uur aanwezig bent en de lezingen bijwoont kunt u deze middag mee laten tellen voor verlenging van de spuitlicentie. Het thema van deze licentiebijeenkomst is ‘Teelt’. De kosten bedragen ââ??¬ 35,– en worden achteraf verrekend. Vergeet niet uw licentie mee te nemen!

  U bent van harte welkom op de open middag aan de Rijksweg 85 te Julianadorp op woensdag 27 augustus 2014 van 13.00 tot 17.00 uur. We hopen dat de open middag bijdraagt aan een succesvolle bedrijfsvoering.

      

Open middag lelie en zantedeschia bij Floratuin Julianadorp