• Op vrijdagmiddag 22 augustus 2014 organiseert Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) haar jaarlijkse open dag. Het proefveld is dit jaar verdeeld over twee locaties, beide in de directe omgeving van Wapse, met een breed scala aan proeven. Een proef waarbij het plantgoed o.a. is ontsmet met Nontox van het bedrijf Watter uit Assen zal dit jaar zeker belangstelling trekken. Als de resultaten goed zijn, lijkt er een milieuvriendelijk alternatief  voor de reguliere ontsmetting  voorhanden. Het is goed om met eigen ogen de stand van het gewas te bekijken. Onderzoekers en teeltspecialisten zijn bij de diverse proeven aanwezig om een toelichting te geven. Ook Proeftuin Zwaagdijk is vertegenwoordigd.

    Om plaatsspecifiek maatregelen te kunnen nemen is kennis van het perceel cruciaal.  Dit jaar is de Verisscan van Agrometius aanwezig. Door het vastleggen van het wisselende  organische stofgehalte op een digitale kaart is het technisch mogelijk om teeltmaatregelen te nemen. Agrifirm Plant en Agrometius nodigen telers uit om percelen aan te melden voor praktijkonderzoek in 2015 en 2016.
    Nieuwe teeltstrategiën, biostimulatoren die het gewas vitaal houden,  het winnen van luteïne uit de bloemetjes van Tagetes, snel afbreekbaar folie uit organische restmaterialen en een bloemrijke akkerrand tonen aan dat de sector bewust bezig is om, nog meer dan voorheen, schoon en efficiënt te produceren in balans met mens en omgeving. De gelegenheid om over deze ontwikkelingen met elkaar van gedachten te wisselen maken de dag bijzonder interessant. Op het proefveld aan de Noordenveldweg is catering aanwezig.

    Er zijn dit jaar twee proefvelden: het grootste proefveld ligt op dezelfde plek als vorig jaar: Volg de doorgaande weg tussen Vledder en Wapse, Wapserweg, deze gaat over in de Ten Darperweg: 1e  weg links: Noordenveldweg. Het proefveld ligt ongeveer 500 meter van de provinciale weg. Het andere proefveld is ons ‘oude’ proefveld aan de provinciale weg tussen Wapse en Vledder.

    Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dirk Osinga van Stichting ROL: 06-22375137 of dirkosinga@wxs.nl
           

Open middag lelie bij Stichting ROL in Drenthe