• De bolontsmetting van de tulpen staat in de komende periode voor u als bollenteler weer op het programma. U legt hiermee de basis voor de oogst 2013, maar wat gaat u aan het dompelbad toevoegen? Bovendien moet u bij de uitvoering aan allerlei regels voldoen, het ontsmettingsbad wordt steeds ingewikkelder en door de vele adviezen wordt de keuze er niet gemakkelijker op. Op woensdag 19 september van 13:00 uur tot 17:00 uur kunt u zich bij Proeftuin Zwaagdijk laten bijpraten over bolontsmetting in tulpen.

  Dompelproeven
  Om een goed overzicht te krijgen van de werking van de bolontsmettingsmiddelen organiseren Proeftuin Zwaagdijk en Agrifirm Plant een open middag. Vooraanstaande chemiebedrijven als Bayer CropScience, Certis Europe, BASF, Makhteshim Agan, alsmede toeleverancier Agrifirm Plant hebben in het seizoen 2011/2012 bolontsmettingsproeven gedaan en zullen tijdens de open middag de bollen (zowel de gezonde als de zieke) per behandeling laten zien

  Ziektebeelden en techniek
  Proeftuin Zwaagdijk besteedt deze middag aandacht aan ziektebeelden die gangbaar zijn in de tulpenteelt. U kunt uw kennis ophalen inzake ziekten en afwijkingen zoals zuur, mijten, Rhizoctonia, kurkstip en huidziek. Daarnaast zijn Total Systems, Potveer en Akerboom aanwezig om u bij te praten over de nieuwste ontwikkeling in de techniek van het bol ontsmetten.

  Licentieverlenging
  De open middag kan meetellen voor spuitlicentieverleging, thema veiligheid &amp techniek! In de bedrijfsgebouwen van Proeftuin Zwaagdijk verzorgt Marcel van Diepen, preventieadviseur bij Stigas, een lezing over veiligheid op het bloembollenbedrijf. Daarnaast geeft Gijs Geerlings van Hardy veldspuiten een presentatie over spuittechniek op het veld. Hij zal o.a. ingaan op luchtdrukondersteund spuiten, het gebruik van de spuitmachine en spuitdoppen. De lezingen starten om 13.15 uur en worden om 14.30 uur herhaald. Om u licentie te verlengen dient u minimaal 3 uur te blijven en beide lezingen bij te wonen. Vergeet niet uw pas mee te nemen. De kosten van â

Open middag bolontsmetting bij Proeftuin Zwaagdijk