• Op 31 mei en 7 juni staan de open middagen bloembollen in respectievelijk Julianadorp en Zwaagdijk op de agenda. Als leidraad is het thema ‘drogen en bewaren’ gekozen, omdat het behoud van een optimale kwaliteit in deze fase een grote rol speelt in de tulpenteelt. Tijdens beide open dagen vinden dan ook lezingen plaats rond dit thema. Daarnaast krijgt u toelichting bij de diverse proefvelden door onze specialisten.
  De open middagen worden georganiseerd door Proeftuin Zwaagdijk en Agrifirm voor een ieder die actief is in het bloembollenvak. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

  Programma Julianadorp
  De open middag in Julianadorp vindt plaats bij Floratuin Julianadorp (Rijksweg 85). Inloop is vanaf 13.00 uur. U kunt zich tevens inschrijven voor de verlenging van uw spuitlicentie, thema ‘Teelt’. Vanaf 13:15 uur starten de presentaties.

  Drogen en bewaren
  Frank Kreuk van Proeftuin Zwaagdijk trapt af met een korte presentatie over de resultaten van het Fusariumonderzoek van de afgelopen jaren. Hierna volgen Johan Nijssen van Agrofocus en Nico van den Berg van Agratechniek met een gezamenlijke lezing over het drogen en bewaren van bloembollen.

  De bewaring van bloembollen begint bij een goede droging. Als deze niet optimaal verloopt kan dat leiden tot onverwachte tegenvallers. Bij te weinig droogwanden of een te kleine verwarmingscapaciteit kan het product nog teveel vocht afgeven voordat deze de cel in gaat. Wat tijdens het bewaartraject ook continue meespeelt, zijn externe omstandigheden. Denk aan de buitentemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Er zijn voorbeelden waarvan, achteraf gezegd kan worden, dat een bepaald weertype van invloed is geweest op de (latere) kwaliteit.
  Ook het onderscheid tussen gestapeld- en sloffendrogen en het verschil tussen gezeefde- en gespoelde bollen wordt uitgelegd. Na het drogen is de eerste periode in de cel minstens zo belangrijk. Cruciaal hierbij zijn juiste meetwaarden, waarop ventilatie en circulatie gestuurd moeten worden.
  Kortom; optimale kennis van het verloop van het droog- en bewaarproces is complex, maar noodzakelijk. De heren Nijssen en Van den Berg geven in een presentatie hun visie over het drogen en bewaren van bloembollen in relatie tot behoud van een goede kwaliteit.

  Proefveld Julianadorp
  Proeftuin Zwaagdijk geeft een toelichting bij de TVX problematiek. Agrifirm richt zich met een tiental proeven op diverse onderwerpen in de bollenteelt. Zo is er een bemestingsproef en een proef geheel gewijd aan het verhogen van de wortelkwaliteit. In diverse vuur, onkruid en Rhizoctonia proeven worden nieuwe middelen en (lds-)strategieën getest. Hierbij is rekening houden met wijzigende etikettering. Transformer is getest om de effectiviteit van middelen te bevorderen.
  Daarnaast zal Anthos enkele proeven betreffende onderzoek naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen in narcis en hyacint toelichten.

  Programma Zwaagdijk
  De open middag tulp in Zwaagdijk vindt plaats op de proefvelden bij Proeftuin Zwaagdijk. U wordt vanaf 13:00 uur ontvangen. Ook hier heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven voor de verlenging van uw spuitlicentie thema ‘teelt’. Tijdens de open middag heeft u twee keer de kans een lezing bij te wonen, namelijk om 13.15 uur en om 14.45 uur. De lezingen worden opnieuw verzorgd door Johan Nijssen van Agrofocus en Nico van den Berg van Agratechniek.

  Proefveld Zwaagdijk
  Proeftuin Zwaagdijk schenkt op de open middag aandacht aan de problemen rond het TVX-virus. Agrifirm licht onderzoeken toe naar bolontsmetting, virusbeperking, vuur-, en onkruidbestrijding. Bepaalde insecticiden staan ‘onder druk’ in de maatschappij. Tijdens de open middag toont Agrifirm, aan de hand van verschillende proeven, hoe hiermee om te gaan. Bij de virusproef met pyrethroïden worden verschillende intervallen en nieuwe luisdoders met elkaar vergeleken. Tevens laat Agrifirm zien wat de toegevoegde waarde is van plantversterkers en hulpstoffen aan de huidige vuurbestrijding en bolontsmetting. Agrifirm geeft een demo over onkruid, waarin de specifieke werking per middel wordt besproken.
  Green A sluit aan met een vuurbestrijdingsproef waarbij het product Squall wordt toegevoegd met als doel de effectiviteit te verbeteren. Bayer CropScience zal een verhaal op het veld vertellen over precisietoepassing, natuur en biodiversiteit en Schoon en Veilig werken. Er wordt ingaan op Schoon en Veilig werken t.a.v. emissiebeperking en veilig werken met Easy Flow.
  Modify is ook van de partij deze dag en zal haar proef bolontsmetting toelichten. Ten slotte zal Generade een proef toelichten over de aanpak van het Fusariumprobleem bij de tulp, met betrekking tot de bodem.

  Spuitlicentieverlenging
  Beide open middagen is er gelegenheid tot verlenging van uw spuitlicentie, thema ‘teelt’. U dient minimaal van 13:00 – 16:00 uur aanwezig te zijn en de lezingen te bezoeken. De kosten bedragen €45 (verrekening vindt achteraf plaats). Vergeet niet uw geldige spuitlicentiepas mee te nemen!

  Locatie open middag Julianadorp: Rijksweg 85 (Floratuin Julianadorp), Julianadorp
  Locatie open middag Zwaagdijk: Tolweg 13 (Proeftuin Zwaagdijk), Zwaagdijk-Oost
  Openingstijden: 13:00-17:00 uur

Drogen en bewaren onderwerpen open dagen bloembollen Julianadorp en Zwaagdijk