• Open dag bloembollen NoordwijkerhoutIMG_3112
  Op 25 mei kunt u van 13:00 – 17:00 uur een bezoek brengen aan het Westeinde in Noordwijkerhout bij het proefveld van Agrifirm Plant, waar naast tulpen ook hyacintenproeven te bezichtigen zijn. Tijdens de open middag in Noordwijkerhout zijn tal van interessante proeven te zien. In tulp kunt u onderzoek gericht op  Vuur, Rhizoctonia en bemesting bezichtigen. In hyacint zijn de onderwerpen: Rhizoctonia, Pythium, onkruid, bolontsmetting en vochtbuffering met ZEBA en Transformer.

  Innovatiemarkt
  Naast de presentaties en rondgang langs de proefvelden, wordt er ook weer een informatiemarkt opgezet. Agrifirm Plant nodigt verschillende bedrijven uit die de afgelopen tijd vernieuwende zaken op de markt hebben gebracht, zoals Cleanlight, Biomygreen en een fabrikant van bemestingsproducten (ICL). Zo zullen telers op de hoogte gebracht worden van wat er gebeurd binnen de markt en hoe zich dat uit.

  Lezing
  Tijdens de middag worden er twee presentaties  gegeven. Johan Kos trapt af met een lezing over omgang met residuen van gewasbeschermingsmiddelen in bloembollen. Greenpeace heeft in het voorjaar 2014 bloembollen en tuinplanten in pot op residuen laten onderzoeken. Sindsdien hebben diverse retailers bovenwettelijke handelsnormen gesteld aan residuen. Proeftuin Zwaagdijk heeft op verzoek van Anthos en andere afzetpartijen een breed scala aan residumonsters genomen in voorjaars- en zomerbloeiers. Zowel in bollen als bloemen. Johan Kos licht de achtergronden en opvallende zaken in dit onderzoek toe. Een vergelijking wordt gemaakt met de vollegrondsgroentesector waar men in het kader van voedselveiligheid al langer met residuen omgaat.
  Tweede spreker is Leen van der Heiden, specialist Bloembollen van Agrifirm Plant, en initiatiefnemer van een groep bollentelers die inmiddels verenigd zijn in de studiegroep ‘duurzaam bloembollen telen in de Bollenstreek’. De bollentelers willen beoordelen of het mogelijk is om met andere producten als de reguliere middelen bollen te telen. Op initiatief van Agrifirm Plant zijn de eerste stappen gezet met maatregelen om de plantweerbaarheid te verbeteren. Leen van der Heiden gaat in zijn lezing in op de ervaring die de groep heeft met Veris-bodemscan en de inzet van Mycorhizza’s bij het herstellen van de bodemvruchtbaarheid.

Open dag bloembollen Noordwijkerhout