• Namens Proeftuin Zwaagdijk, RoDeKo en LTO vollegrondsgroente.net nodigen wij u uit voor de open avond sluitkoolplatform. Het onderzoek op het platform, rassenkeuze en spuittechniek staan centraal.

  Het programma van deze avond is als volgt:
  19:15 – 19:30     Ontvangst
  19:30 – 20:00     Bekijken rassen en demoveld
  20:15 – 21:00     Joan Bus van LTO vollegrondsgroente.net over spuittechniek
  21:00 – 21:15     Koffie
  21:15 – 21:45     Bekijken bewaring rassenproef 2011
  Het adres is De Dergmeerweg 30 in Warmenhuizen bij Fa. Ruud Broersen.

  De rassen- en bewaarproef zijn gefinancierd door de telers via het Productschap Tuinbouw. De volgende onderzoeken worden dit jaar op het sluitkoolplatform uitgevoerd:
  – Bestrijding trips (gefinancieerd via Productschap Tuinbouw)
  – Bestrijding rotstrukken (gefinancierd via Productschap Tuinbouw)
  – Rassenvergelijking (gefinancierd via Productschap Tuinbouw)
  – Schimmeldemo (Agrifirm)
  – Bestrijding roodrot (Agrifirm)
  – Onkruidbestrijding (CAV-Agrotheek)
  – Bemesting (CAV-Agrotheek)

  Een prominente plaats is er voor onderzoek naar bestrijding van trips, rotstrukken en de rassenvergelijking die door de telers via het Productschap Tuinbouw worden gefinancierd. Bij de bestrijding van trips wordt naast screening van nieuwe middelen gekeken of het spuiten aan de hand van een waarschuwingssysteem de effectiviteit van de bespuiting kan verbeteren. Bij het waarschuwingssysteem wordt de levenscyclus van trips op basis van de temperatuur gevolgd en aangegeven wanneer er volwassen vrouwtjes of larven aanwezig zijn, zodat gericht kan worden gespoten.

  Even als voorgaande jaren hebben telers van de kerngroep sluitkool van LTO vollegrondsgroente.net en telersvereniging  RoDeKo aangegeven witte en rode kool rassen in de rassenvergelijking willen zien. Ook dit jaar wordt er gericht op het segment 3r-ers. Er zijn 10 witte kool rassen (Squadron, Expect, NiZ 17-1127, NiZ 17-1087, Unico, Storka, Coronet, Storema, SV3388JL, SV3389JL) en 3 rode kool rassen (Klimaro, Lodero en Resima).

  Voor het onderzoek naar bestrijding van rotstrukken wordt de focus gelegd op (niet chemische) behandelingen rond de oogst. Uit onderzoek in 2011 lijkt namelijk dat infectie met de Phytophthora schimmel, die rotstrukken veroorzaakt, met name rond de oogst plaatsvindt.

  Op 15 september zal het eindresultaat van alle proeven te zien zijn tijdens een tweede open dag.

  We zien u graag volgende week dinsdag 5 juni bij het sluitkoolplatform te Warmenhuizen.

   

Open avond sluitkoolplatform: rassen en spuittechniek