• 15 juni 2012 – Op 5 juni 2012 werd op het sluitkoolplatform in Warmenhuizen door Proeftuin Zwaagdijk, RoDeKo en LTO vollegrondsgroente.net een open avond georganiseerd. Met een opkomst van 50 man was deze avond druk bezocht. Tijdens de avond werden de eerste resultaten van de proeven van dit teeltjaar behandeld en werden de bewaarproeven van het teeltjaar ervoor behandeld. Jan de Lange en Jos Bakker gaven de bezoekers een rondleiding over het platform en presenteerden daarbij de eerste resultaten van de proeven van dit teeltjaar en de resultaten van de bewaring van de rassenproef van 2011. Joan Bus van LTO was aanwezig om wat te vertellen over spuittechniek. CAV Agrotheek en Agrifirm waren aanwezig om de actualiteiten in de teelt door te nemen.

  De onkruidproef van CAV Agrotheek leverde voor de avond al prachtige resultaten op. Doordat er na het planten van tijd tot tijd regen viel, was er een hoge onkruiddruk. In de proef lagen de volgende objecten:

  nr. basisbehandeling na planten zodra onkruid zichtbaar
  1 0,66 l Butisan S + 0,2 l Centium 0,75 kg Lentagran + 0,5 l Lontrel 
  2 2,0 l Butisan S  0,75 kg Lentagran + 0,5 l Lontrel 
  3 0,75 kg Lentagran + 0,5 l Lontrel + 
      0,05 l Centium
  4 0,75 kg Lentagran + 0,5 l Lontrel + 
      0,05 l Centium + 1,0 l Aminosol
  5 0,75 kg Lentagran + 0,5 l Lontrel +
      1,0 l Aminosol
  6 2,0 l Butisan S  2,0 kg Lentagran met 150 l/ha water
  7 2,0 l Butisan S  2,0 kg Lentagran met 600 l/ha water

  *opmerking: de doseringen zijn in l/ha. Objecten 1 t/m 5 zijn met 400 l/ha water gespoten

  Wat betreft onkruidbestrijding waren de resultaten voor de avond al sprekend. De objecten met een basisbehandeling na planten en zodra onkruid zichtbaar is, gaven allemaal een onkruidbestrijding van vrijwel 100%. De objecten die alleen gespoten zijn zodra onkruid zichtbaar is, gaven een mindere onkruidbestrijding. Niet al het onkruid was in deze objecten bestreden. Een duidelijke remming en doding van onkruiden was in deze objecten wel duidelijk zichtbaar. De foto’s hieronder geven dit mooi weer.

  Op het moment van schrijven is in de onkruidproef nog een ander interessant resultaat naar voren gekomen. Bij alle objecten behalve de combinatie 0,75 kg Lentagran + 0,5 l Lontrel + 0,05 l Centium werd eenzelfde gewasreactie van Lentagran waargenomen (bleke verkleuringsplekken over het hele blad. De combinatie 0,75 kg Lentagran + 0,5 l Lontrel + 0,05 l Centium gaf een andere gewasreactie van Lentagran waarbij de Lentagran in een meer pleksgewijze en blekere verkleuring resulteerde. Bij deze combinatie met Aminosol was de gewasreactie weer gelijk aan die van de overige objecten.

  Tijdens de avond werden de resultaten van de wildafweerproeven van het PT behandeld. Uit de proeven kwam nog geen middel naar voren met een overtuigende werking om wild af te weren. De wildschade was hevig bij alle middelen. Het middel met de meeste potentie was Arbinol B. Dit middel gaf in meerdere proeven resultaten met minder wildschade dan onbehandeld. Ook Periflo Agro en Vogelvlucht resulteerden in wat minder wildschade.

  Over het teeltverloop van de proeven op het platform werd het één en ander verteld. Na het planten van de proeven was de weggroei dit jaar uitzonderlijk goed. Dit kwam door het gunstige weer met van tijd tot tijd een regenbui. Dat voor een goede weggroei een goede basisbemesting belangrijk is werd duidelijk in een bemestingsproef waarbij in de randen van de proef geen bemesting was uitgevoerd. Deze planten waren in ontwikkeling duidelijk minder ver dan de bemeste planten. Het vochtige weer had ook een nadelig effect. Al voor het planten werd een grote aanwezigheid van slakken geconstateerd. Direct na het planten werden daarom op het platform meteen slakkenkorrels gestrooid.

  Halverwege de avond werd door LTO gedemonstreerd wat het effect is van luchtondersteunend spuiten op drift. Met een spuit met luchtondersteuning werd eerst gedemonstreerd wat het beeld is met luchtondersteuning en daarna zonder luchtondersteuning. Duidelijk zichtbaar was dat zonder luchtondersteuning de spuitnevel langer in de lucht bleef hangen en daarmee meer kon verwaaien. De demonstratie leverde nog een aardige discussie op over spuittechniek en de effecten daarvan.

   

Open avond sluitkoolplatform 2012, veel nieuws tijdens zonnig weer