• In diverse rozen gewassen in de buitenteelt wordt dit jaar onderzoek uitgevoerd tegen zowel insecten als schimmels. De producten welke worden getest zijn vooral bestemd voor de consumentenmarkt. De middelen hebben derhalve overwegend een “groen karakter”. Voor de uitvoering van het onderzoek ter voorbereiding van de biodossiers voor de consumentenmarkt is er niet heel veel verschil met dat voor de professionele markt. Deugdelijkheid is een belangrijke voorwaarde.

    Door het gunstige weer in juni kon het eerste deel van de insecticide proeven in zowel container- als grondteelt succesvol worden afgerond. In de komende maanden zal de nadruk liggen op de fungicide proeven.

     

Onderzoek rozen